Nokta

1. Cümlenin sonuna konur:
 • Komodinin üzerindeki çalar saate baktı.
 • Yol açılmış, biriken vasıtalar sel halinde akmaya başlamıştı. (sıralı cümle)
 • Düş değildi gördüğü. (devrik cümle)
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
 • Bnb. (binbaşı), Dr. (doktor), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), Fr. (Fransızca), Far. (Farsça), İng. (İngilizce), yy. (yüzyıl) vb.
Uyarı: Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra, sözcüğün okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi vb.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
 • 12. (on ikinci); II. Murat, XIV. Louis, XI. yüzyıl; 5. Cadde, 14. Sokak vb.
4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
 • 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.
5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 

 • 29.10.1923
 • 23.IV.1920
7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
 • Final sınavı 10.45’te başlamış.
8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:
 • Prof. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, II. bs. Ankara, 1958.
9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 
 • 1.000, 345.250, 57.435.124 vb.
10. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://www.yksedebiyat.org

11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20, 12.6=72 vb.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.