26 Aralık 2018 Çarşamba

Nokta

1. Cümlenin sonuna konur:
  • Yol açılmış, biriken vasıtalar sel halinde akmaya başlamıştı.
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  • Bnb. (binbaşı), Dr. (doktor), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), Fr. (Fransızca), Far. (Farsça), İng. (İngilizce), yy. (yüzyıl) vb.
Uyarı: Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra, sözcüğün okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi vb.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
  • 12. (on ikinci); II. Murat, XIV. Louis, XI. yüzyıl; 5. Cadde, 14. Sokak vb.
4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
  • 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.
5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 

  • 29.10.1923
  • 23.IV.1920
7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  • Final sınavı 10.45’te başlamış.
8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:
  • Prof. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, II. bs. Ankara, 1958.
9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 
  • 1.000, 345.250, 57.435.124 vb.
10. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://www.yksedebiyat.org

11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20, 12.6=72 vb.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.