12 Ağustos 2019 Pazartesi

Latife Tekin (1957)

Latife Tekin
 • Cumhuriyet dönemi roman yazarı.
 • 1957'de Kayseri'de doğdu.
 • 1966'da İstanbul'a göç eden ailesi şehrin gecekondu mahallelerinden birine yerleşir. 
 • 1974'te Beşiktaş Kız Lisesinden mezun olur.
 • 1983'te yazdığı "Sevgili Arsız Ölüm" romanıyla edebiyat dünyasına adım atar. İlk romanında İstanbul'da yaşadığı gecekondu hayatının izleri vardır.
 • 1997’de Bodrum'a bağlı Gümüşlük beldesine yerleşir. 
 • Yeryüzünün yaşanılabilir kılınması için mücadele veren değişik disiplinlerden kişi ve kuruluşların bir araya gelmesine öncülük eden Gümüşlük Akademisinin kurucuları arasındadır.
 • "Unutma Bahçesi" romanı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü aldı.
Edebi Kişiliği
 • Modernist romanın önemli isimlerinden biridir.
 • 1980 sonrası Türk romanında farklı dil ve kurgu anlayışı ile dikkat çeker.
 • Türk edebiyatında "büyülü gerçekçi" anlatım tarzıyla ön plana çıkmıştır.
 • Romanlarında olay örgüsünün bulunmaması; neden-sonuç ilişkisinin olmaması; kişi, zaman ve mekânın belirsiz olması; birden fazla anlatıcı ve bakış açısı kullanması modern ve postmodern roman anlayışının ürünüdür.
 • Romanlarında postmodern teknikleri kullansa da bütünüyle postmodernist bir romancı olduğunu söylemek zordur.
 • İlk romanlarında halk anlatı geleneğinden, hurafelerden, masallardan ve destanlardan yararlandı. Özellikle ilk beş romanında geleneksel anlatım olanaklarını kullanan modernist bir yazardır.
 • "Ormanda Ölüm Yokmuş" yazarın roman anlayışının ikinci evresinin başlangıcıdır.
 • Bu romanla birlikte son üç romanında doğa ve kadın ön plana çıkar. 
 • Yazdığı sekiz romanın yanı sıra bir senaryo, bir anı-öykü ve bir de deneme kitabı yayımlamıştır.
Tüm Eserleri
 • Romanları: Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi, Muinar
 • Senaryo: Bir Yudum Sevgi
 • Anı-öykü: Gümüşlük Akademisi
 • Fıkra-Deneme: Rüyalar ve Uyanışlar Defteri
İlgili Sayfa
 • Latife Tekin'in Romancılığı, Macit Balık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.