Gazel

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırâhşânı bile

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile

Günümüz Türkçesi

1. Beyit

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Günümüz Türkçesi: Gittin ama bu canı (beni) hasretinle (baş başa) bıraktın, sensiz dost sohbetini bile istemem.

2. Beyit

Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

Günümüz Türkçesi: Sensiz meclisteki sitem zehrine benzeyen ve elden ele dolaşan kadeh bile bana bir belâ girdabı gibi görünür. 

3. Beyit

Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Günümüz Türkçesi: Bağa sensiz bakamam; gülen (açan) gül değil nazlı nazlı yürüyen servi (sevgili) bile gözüme ateş (gibi) görünür.  

4. Beyit

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırâhşânı bile

Günümüz Türkçesi: Dert ile bağrımdan öyle ah edeyim ki gökyüzünün parlak güneşi bile tersine dönsün. (kıyamet kopsun)

5. Beyit

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile

Günümüz Türkçesi: Eyvah, hüzünlü Neşati’nin sevgi eteği ayrılık dikeni ile yakasına kadar boydan boya yırtılmıştır. 

Bilinmeyen Sözcükler

sohbet-i yârân: dostların sohbeti
gird-âb-ı belâ (girdâb-belâ): bela girdabı, tehlikeli yer
mey-i zehr-âb-ı sitem: sitemin zehirli şarabı
sâgar-ı gerdân: dönen kadeh, elden ele dolaşan kadeh
çeşm: göz
gül-i handân: gülen gül
serv-i hırâmân: salınarak yürüyen servi (sevgili)
ah etmek: duyulan ıstırap neticesinde derin bir şekilde iç çekmek
çerh-i felek: feleğin çarkı
mihr-i dırâhşân: parlak güneş
hâr-ı firkat: ayrılık acısı
vâ-hayf: eyvah, ne yazık
dâmen-i ülfet: sevginin eteği
çâk olmak: yırtılmak
giriban: elbise yakası

İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnek Metinler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.