Yusuf Akçura (1876-1935)

Yusuf Akçura
 • Türkçülük akımının önde gelen düşünürü, siyaset adamı, tarihçi, yazar.
 • 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbrisk'te doğdu.
 • Harbiye Mektebinde okudu, 1897 yılında kurmay subay oldu. Jön Türklerle ilişkisi yüzünden askerlikle ilişkisi kesilerek Fizan'a sürüldü. Ancak bir süre sonra Trablusgarp'ta rütbeleri geri verildi.
 • 1899'da Fransa'ya kaçtı, Paris'te siyasal bilgiler okudu. Mezun olduktan sonra Kazan’da tarih, coğrafya ve Türk edebiyatı okuttu.
 • Buradayken meşhur "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini kaleme aldı (1904).
 • II. Meşrutiyet’in ilanına kadar Kazan’da kalarak yazılarıyla Rusya'daki Türklerinin mücadelelerine destek verdi.
 • İstanbul’da Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. 
 • Uzun yıllar Türk Yurdu dergisini yönetti.
 • Bunun yanı sıra çeşitli okullarda tarih öğretmenliği yaptı.
 • 1920'de Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katıldı.
 • 1923'te İstanbul milletvekili olarak Meclise girdi.
 • 1933'te İstanbul Üniversitesinde profesör unvanıyla Siyasi Tarih dersleri vermeye başladı.
 • Kuruluşunda bulunduğu Türk Tarih Kurumunda başkanlık yaptı (1932-35).
 • Kars milletvekili iken 11 Mart 1935’te İstanbul’da öldü.
Önemi
 • Türkçülük akımının öncü isimlerindendir.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve millî devlet anlayışının oluşmasında önemli katkılar yapmıştır.
 • Kurucuları arasında bulunduğu birçok Türkçü örgüt ve bunlara bağlı yayınlar, dönemin politik-ideolojik merkezleri durumuna gelmiştir.
 • Yazar, özellikle 1904 yılında yayımlanan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesiyle tanınmıştır. Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu’nun eski gücüne kavuşabilmesi için benimseyebileceği üç düşünceyi (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) incelemiştir.
 • Bu makalede Osmanlıcılık fikrini uygulanabilir görmedi. İslamcılık ile Türkçülük fikirleri üzerine değerlendirmeler yapıp kararı okuyucuya bırakmıştır.
 • "Siyaset ve İktisat" adlı eserinde de Türk milletinin İstiklal Savaşı sırasında verdiği mücadele, çektiği sıkıntılar ve takip edilmesi gereken yolları ele almıştır.
Önemli Eserleri: Ulum ve Tarih, Üç Tarz-ı Siyaset, Siyaset ve İktisat, Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikrî Cereyanlar
İlgili Sayfalar
👉 Milli Edebiyata Giriş
Yararlanılan Kaynaklar
 • Cumhuriyet Donemi Fikir Hayatında Yusuf Akçura'nın Yeri, Kemal Şenoğlu
 • Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp, Sayim Türkman
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yusuf Akçura Maddesi, Nuri Yüce
 • Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, Halil İbrahim Akkuş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.