Müfit Ratip (1887-1920)

Müfit Ratip
 • Oyun yazarı, çevirmen, tiyatro eleştirmeni.
 • 1908'de Galatasaray Lisesinden mezun oldu.
 • Matbaacılık, çevirmenlik ve kâtiplik yaptı.
 • 1909’da Fecriati topluluğuna katıldı.
 • Oyun yazarı olarak tanındı. 
 • 1920'de, henüz 33 yaşındayken veremden öldü.
Sanat Anlayışı
 • Fecriati’nin en önemli tiyatro yazarıdır.
 • Birçok dergi ve gazetede tiyatro eleştirileri yazdı.
 • Oyunlarında sosyal sorunlara dikkat çekti.
 • Sayfiyede ve Zincir adlı oyunlarında kadın-erkek ilişkisi, kadının toplumdaki yeri, yabancı kadınların aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini ele aldı.
 • Refik Halit Karay ile yazdığı Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa adlı oyunun konusunu ise tarihten almıştır.
Önemli Eserleri
 • Oyun: Sayfiyede, Zincir, Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halit Karay ile)
 • Uyarlama Oyunları: Bir Sükût-ı Natamam, Bir Buhran, Kadın Pençesi
 • Tercüme Roman: Güzel Dost (Maupassant)
İlgili Sayfa
👉 Fecriati Edebiyatı Özet
Yararlanılan Kaynaklar
 • II. Meşrutiyet Dönemi Tiyatro Edebiyatı, Volkan Çil
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: YKY
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Kadın-Erkek İlişkilerinde Ahlaki Dejenerasyonu İrdeleyen Bir Meşrutiyet Tiyatrosu: Müfit Ratip'in Zincir'i

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.