Fecriati (1909 - 1912)

Fecriati
Beyannamesi
 • 1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet'in getirdiği özgürlük ortamı, edebî çalışmaları olumlu etkiler. 
 • Bir yandan millî bir edebiyat oluşturma çabaları sürerken öte yandan edebiyata istekli bir grup genç Fecriati (Geleceğin Aydınlığı - Yarının Şafağı) adıyla bir topluluk kurar.
 • Bu genç sanatçıları bir araya getirme düşüncesini ilk kez Şahabettin Süleyman dillendirir. 
 • Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ahmet İhsan'ın davetini kabul eden sanatçılar, grubun kuruluşunu derginin 25 Mart 1909 tarihli sayısında bir yazı ile ilan ederler.
 • Servetifünun şairlerinden Faik Ali, Fecriati'nin geçici başkanı ve isim babasıdır. 
 • Edebiyatta bir çığır açmak iddiası ile yola çıkan bu genç sanatçılar, sanat anlayışlarını ortaya koyan bir slogan da bulurlar. Onlara göre, "Sanat şahsi ve muhteremdir.(Sanat kişisel ve saygıdeğerdir.)
 • Servetifünun edebiyatıyla getirilen yenilikleri yetersiz bulan bu gençler, sanat anlayışlarını bir bildiriyle açıklar (24 Şubat 1910). 
 • Fecriati, edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi (beyannameyi) yayımlayan topluluktur.
Beyannameye Göre Topluluğun Amaçları 
 • Batı edebiyatını daha yakından takip etmek
 • Batı'nın önemli eserlerini tercüme ettirerek bunları yayımlamak 
 • Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü görevi yapmak
 • Yetenekli gençleri bulup bir araya getirerek dilin, edebiyatın ve sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek 
 • Çeşitli konferanslar düzenleyerek hem edebi zevkin yükselmesine hem de halkın çeşitli konularda bilgi sahibi olmasına çalışmak
 • Ortaya konulacak eserleri içerecek bir kütüphane kurmak
Beyannamenin altında 21 kişinin imzası vardır:
 • 1933 yılında ölen Ahmet Haşim, grubun dağılmasından sonra da sanat anlayışını pek değiştirmemiş ve başka bir edebî akım ya da gruba dahil olmamıştır. Bu nedenledir ki -toplulukla mesafeli bir ilişkisi olsa da- grubun adıyla anılan en önemli isim odur.
Genel Özellikler 
Şiir: 
 • "Sanat, sanat içindir." görüşü devam ettirilir.
 • Şiirde tema Servetifünun şiirinde olduğu gibi aşk ve tabiattır.
 • Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak subjektiftir.
 • Dil konusunda da Servetifünun takip edilir. Konuşma dilinden uzak Arapça-Farsça tamlamalarla dolu bir dil kullanılır.
 • Ölçü olarak da aruz kullanılmaya devam edilir.
 • Tevfik Fikret'in geliştirdiği serbest müstezat, Fransız sembolistlerinin kullandığı serbest nazma benzetilerek kullanılmıştır.
Roman ve Hikaye:
 • Roman ve hikayede Sevetifünun edebiyatının gölgesinde kalınır.
 • Eserler teknik bakımdan kusurludur.
 • Bu dönem roman ve hikayede iki isim öne çıkar: Cemil Süleyman ve İzzet Melih.
 • Yazılan hikayeler, durum hikayesinden çok olay hikayesine yakındır.
Tiyatro:
 • Tiyatro türüne Sevetifünun döneminden daha çok önem verilmiş ve daha başarılı eserler ortaya konmuştur.
 • Dergilerde yayımlanan küçük hacimli piyesler yazsa da tiyatro türünün en başarılı sanatçısı Müfit Ratip’dir. 
 • Tiyatroda öne çıkan diğer iki isim Şahabettin Süleyman ve Tahsin Nahit'tir.
 • Tiyatroda işlenen en önemli konu aşktır.
Grubun Dağılışı
 • Ortak ve belli bir sanat anlayışa varamayan Fecriati sanatçıları Servetifünun edebiyatının devamı olmaktan öteye gidemezler.
 • Milli edebiyat akımının sistemli bir biçimde ortaya çıkması ile pek de bir varlık göstermeyen grup 1912 yılında dağılır.
İlgili Sayfa
👉 👉 Fecriati Konu Testi 1
Kaynaklar
 • Fecr-i Ati Encümeni Edebiyatı, Yrd. Doç. Dr. Cafer Şen
 • Fecr-i Ati Topluluğu ve Musavver Muhit Mecmuası, Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.