Refik Halit Karay (1888 - 1965)

Refik Halit Karay
 • Gazeteci, millî edebiyat hikâye, roman ve mizah yazarı.
 • 15 Mart 1888'de İstanbul'da doğdu. 
 • Maliye Başveznedarı Mehmet Halit Bey'in oğludur. 
 • Galatasaray Lisesinden sonra Hukuk Fakültesine geçti. Maliyede memurluk da yapan Karay, ikinci sınıfındayken hem okulu hem de memuriyeti bırakıp gazeteciliğe başlar (1908). 
 • Servet-i Fünun ve Tercüman-ı Hakikat'te çalışır. 
 • Son Havadis adıyla bir de gazete çıkarır ancak gazete tutmaz. 
 • Kalem ve Cem dergilerinde Kirpi adıyla yazdığı mizahî yazıları ile tanınır. 
 • 1909'da Fecriati'ye katılır. 
 • İttihat ve Terakki Partisini eleştiren yazıları nedeniyle 1913 yılında Sinop'a sürgüne gönderilmiş ve beş yıl Anadolu'nun farklı yerlerinde sürgünde kalmıştır. Memleket Hikayeleri adıyla kitaplaşacak olan hikayelerini bu sürgün yıllarında yazar. 
 • Sürgünden döndükten sonra çeşitli gazete ve dergilerde çalışır. İktidarda olan Hürriyet ve İtilaf Partisine girer. Bir süre sonra Damat Ferit Paşa hükumeti tarafından Posta ve Telgraf Genel Müdürü olarak atanır. 
 • Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesi Anadolu'da büyük tepkilere neden olur. Havza’da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın bütün memlekete, direnişi telkin eden telgraflarıyla başlayan krizde Karay, İstanbul hükumetini tutar. 
 • Altı ay süren ilk müdürlüğünden sonra 1920'de bir kez daha Posta ve Telgraf Genel Müdürü olur ancak Damat Ferit Paşa'nın aleyhinde konuştuğu gerekçesiyle görevden alınır. 
 • Tekrar gazeteciliğe dönen Karay, yazılarıyla Millî Mücadele'ye karşı çıkmıştır. 
 • 1922’de Aydede adıyla bir mizah dergisi çıkarır. Milli Mücadele aleyhindeki yazılarına burada da devam eder. 
 • İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu takip eden günlerde tutuklanacağı korkusuyla Beyrut’a gider. 
 • Gurbet Hikayeleri adıyla basılacak hikayeler bu dönemin eseridir. İkinci sürgün yılları 1938'e kadar sürer. Geçen zaman içinde yaptığı hatanın farkına varan yazar, Beyrut dönüşünde politikadan uzak durmuştur. 
 • Sürgün döndükten sonra ticari kaygılarla sanatsal yönden zayıf birçok roman kaleme almıştır.
Sanat Anlayışı
 • Edebiyata Fecriati edebiyatında başlayan Refik Halit, 1917’de Milli Edebiyata katılır. 
 • Anadolu hikayeciliğinin ilk örneklerini veren Karay, realist bir hikayecidir. 
 • İlk sürgün yıllarında yazdığı Memleket Hikayeleri, edebiyatımızda Anadolu'yu realist tarzda ele alan ilk hikayelerdir. 
 • Hikayelerini olay hikayesi (Maupassant tarzı) tarzında yazar. 
 • En güçlü özelliklerinden biri de gözlem yeteneğidir. Sosyal çevreleri içinde ele aldığı kahramanlarını en ince ayrıntısına kadar tasvir etmiştir. 
 • Sade Türkçesi, doğal ve canlı anlatımıyla Türkçenin önemli ustalarından biri kabul edilir. 
 • Yazılarında öne çıkan diğer bir özelliği esprili anlatımıdır.
Minelbab İlelmihrab
 • Refik Halit'in hatıra türündeki bu eseri, Millî Mücadele Dönemi'nin bir tarihçesi gibidir. 
 • Yazar, mütareke devrinden İstanbul’un düşman işgalinden kurtulmasına kadar geçen süredeki siyasi ve sosyal olayları gördüklerine ve duyduklarına sadık kalarak anlatmaktadır. 
 • Eser, Refik Halit gibi Millî Mücadele’ye muhalif kişilerin bakış açılarını göstermesi açısından da önemlidir.
Eserleri
Hikaye:
 • Memleket Hikayeleri
 • Gurbet Hikayeleri
Roman:
 • İstanbul'un Bir Yüzü (İstanbul'un İç Yüzü)
 • Yezidin Kızı
 • Çete
 • Sürgün
 • Anahtar
 • Bu Bizim Hayatımız
 • Nilgün
 • Yer Altında Dünya Var
 • Dişi Örümcek
 • Bugünün Saraylısı
 • İki Cisimli Kadın
 • 2000 Yılın Sevgilisi
 • Kadınlar Tekkesi
 • Karlı Dağdaki Ateş
 • Dört Yapraklı Yonca
 • Sonuncu Kadeh
 • Yerini Seven Fidan
 • Yüzen Bahçe
Mizah ve Hiciv:
 • Kirpinin Dedikleri
 • Ago Paşa'nın Hatıraları
 • Sakın Aldanma İnanma Kanma
 • Guguklu Saat
 • Tanıdıklarım
 • Ay Peşinde
Tiyatro:
 • Deli
 • Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası (Basılmamış) 
Günce:
 • Bir İçim Su
 • Bir Avuç Saçma
 • İlk Adım
 • Makyajlı Kadın
 • Tanrıya ·Şikayet
 • Üç Nesil Üç Hayat
Hatıralar:
 • Minelbab İlelmihrab
 • Bir Ömür Boyunca
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Bir Dil Ustası: Refik Halit Karay, Üslubuna Dair Bazı Dikkatler, Mehmet Törenek
 • RefikHalit Karay ve Millî Mücadele, Dr. Yenal Ünal
 • RefikHalit Karay, Doç.Dr.Şerif Aktaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.