Unvan Grubu

  • Bir şahıs ismi ile unvandan oluşan sözcük grubudur:
👉 şahıs ismi + unvan: unvan grubu 
  • İki unsur (şahıs ve unvan) da eksiz birleşir.
  • Unvan grubunda şahıs ismi başta, unvan ise sonda bulunur:
Abdülhamit: isim
Han: unvan (makam)
Abdülhamit Han: unvan grubu
Seyit: isim
Onbaşı: unvan (rütbe)
Seyit Onbaşı: unvan grubu

Murtaza: isim
Efendi: unvan (saygı)
Murtaza Efendi: unvan grubu
  • Unvan görevindeki sözcük; şahıs ismini "görev, meslek, lakap, künye, saygı, rütbe, derece, makam, mevki ya da akrabalık" gibi yönlerden tanıtan bir isimdir: 
Musa Peygamber, Oğuz Kağan, Süleyman Şah, Bahadır Han, Mehlika Sultan, Nasrettin Hoca, Piri Reis, Asım Efendi, Salih Onbaşı, Kadir Çavuş, Fatma Nine, Meryem Ana, Ayşe abla, Fatma teyze, Hasan Bey, Nurdan Hanım...
  • Unvan gruplarında vurgu her zaman şahıs ismindedir.
Uyarı
  • Unvan grubunda şahıs ismi "birleşik isim" olabilir: 
👉 birleşik isim + unvan: unvan grubu
Mustafa Kemal: birleşik isim
Paşa: unvan
Mustafa Kemal Paşa: unvan grubu

Kaymakam Murat: birleşik isim
Bey: unvan
Kaymakam Murat Bey: unvan grubu

Hafız Numan: birleşik isim
Efendi: unvan
Hafız Numan Efendi: unvan grubu

Mehmet Akif: birleşik isim
Bey: unvan
Mehmet Akif Bey: unvan grubu

Yazımı
  • Ahmet dayı, Arzu teyze, Ayşe yenge gibi akrabalık bildiren isimlerle kurulan unvan grupları dışında unvan gruplarının her sözcüğü büyük harfle başlar ve aldıkları çekim ekleri (çokluk eki hariç) kesme işareti ile ayrılır:
Aziz Efendi'nin arabasını çeken atlardan biri vurulmuştu. 

Lisede okurken törende Seyit Onbaşı'yı canlandırmıştım.
Ahmet Bey'den bir cevap alamadık.
Unvan Grubu / Birleşik İsim Grubu Ayrımı
  • Birleşik isim gruplarında unvan bildiren sözcük isimden önce gelir: Baba Güngör, Dede Korkut, Şeyh Bedrettin, Mimar Sinan, Sultan Murat, Kaymakam Kadir, Kadı Burhanettin, Muallim Naci, Doktor Salih...
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.