Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Konu Testi 3

1. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışı için söylenemez?
A) Şiirin asıl kaynağı akıl ve mantıktır.
B) Şiir sadece kendine hizmet etmelidir.
C) Şiir, yarar gözetmeyen bir uğraştır.
D) Estetik tavır ön plandadır.
E) Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.

Öz şiir anlayışının önde gelen isimlerden biridir. İlk dönem şiirlerinde modern insanın huzursuzluğunu konu edinen şair, daha sonra dinî ve mistik konulara yönelmiştir.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Örümcek Ağı
B) Ben ve Ötesi
C) Düşten Güzel
D) Sonsuzluk Kervanı
E) Çile

Şiirde düşünceden ziyade duyuşa ve musikiye yaklaşması, dilde mükemmeliyet araması, psikanalistlerle buluşma, rüyaya yöneliş, zamanda sonsuzluk kavramlarına ulaşma ve sonuçta zıtlıkları bir dengede buluşturmasıyla bütün kuşakların her defasında yeni bir zenginlik keşfettiği tükenmez bir madendir. Şiir hakkındaki görüşlerini Edebiyat Üzerine Makaleler isimli kitapta toplamış, bunun dışında Kerkük Hatıraları isimli eserinde ve Antalyalı bir lise öğrencisine yazdığı mektupta dile getirmiştir.
3. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Asaf Halet Çelebi
C) Behçet Necatigil
D) Ziya Osman Saba
E) Yahya Kemal Beyatlı

I. Nazmın nesre yaklaşmasına
II. Şiirde ideolojik yaklaşımlara
III. Müzikal bir dilin hedeflenmesine
IV. Sosyal fayda gözetilmesine
V. Duyguların doğrudan ifade edilmesine
4. Saf şiir anlayışına bağlı şairlerin numaralanmış yerlerden hangisine karşı olduğu söylenemez?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Şiir sanatı; insanın tabiatı, eşyayı ve kendini algılama tarzına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşlev açısından, şiirin sosyal hayata fayda sağlayacak bir araç gibi kullanılması yüzyıllar boyunca gerekli görülmüştür. 19. yüzyıl Fransız şairlerinin "Şiir kendisi için vardır." anlayışını geliştirmeleri, şiiri düz yazıdan ayrı bir zeminde, musiki ile iç içe değerlendirme imkanı sağlamıştır.
5. Aşağıdakilerden hangisinin parçada ifade edilen şiir anlayışına uygun şiirler yazdığı söylenemez?
A) Ziya Osman Saba
B) Behçet Necatigil
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Behçet Kemal Çağlar

Yedi Meşalecilerin görüşlerini yansıtmakla beraber kendine has bir imaj dünyası kuran şairin şiirlerine yön veren temel unsurlardan birinin psikolojik izlenimler olduğu ve bu izlenimlerin zaman zaman tıbbi terim ve durumlarla ifade edildiği görülür. Tek şiir kitabı olan Odalar ve Sofalar'ı 1933'te yayımlayan sanatçı, uzun yıllar köşe yazarlığı da yapmıştır.
6. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cevdet Kudret Solok
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Vasfi Mahir Kocatürk

Aristo'nun bakış açısına göre şiirin iki yönüyle ele alındığı görülmektedir: Birincisi, hoşlanma duygusuna hitap eden yönüyle şiir, sırf sanatsal bir faaliyet olarak saf haliyle de gereklidir ve insanın bir ihtiyacıdır. İkincisi, şiir iyi ve güzel davranışları taklit edip bunun bir yansımasını topluma sunarak hizmet edebilir. Bu da şiirin sosyal işlevini ortaya koyar.
7. Aşağıdakilerden hangisinin şiir anlayışı, parçada sözü edilen anlayışlardan herhangi birine uymaz?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Yahya Kemal Beyatlı

İlk şiirlerinden itibaren saf şiiri arayan (I) Ahmet Haşim, önce Dergâh dergisinde (II) "Şiirde Mana" adıyla yayımladığı daha sonra da bazı küçük değişikliklerle (III) Göl Saatleri adlı şiir kitabının başına koyduğu (IV) "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı poetikası ile modern Türk şiirinin serüvenine ışık tutar. Şairin bu poetik metni yazmasının nedeni ise (V) "Bir Günün Sonunda Arzu" adlı şiirine yöneltilen eleştirilerdir.
8. Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

1940'lardan itibaren şiirlerini tasavvufa, bilinçaltına ve Doğu mistisizmine yaslayan — anlaşılması zor bir şiir anlayışına sahiptir. Şiirlerinde kullandığı "Siddharta, Mısr-ı Kadim, om mani padme hum, halakassemavat, he, amon ra" gibi kelime ve terkipler kimilerine göre onun soyut birer formül gibi duran şiirlerinin estetik arka planını belirleme çabasıdır.
9. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Asaf Halet Çelebi
C) Ercüment Behzat Lav
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Haşim

Şiirlerinde daima İslami bir duyarlılığın içinden konuşur. Evini, ailesini Allah’tan kutsal bir bağış olarak görmüş; dünyaya "Fenaları tanıdım ve sevdim iyileri" diyecek kadar olgun bir anlayış ve tevekkülle bakabilmiştir. Samimiyeti şiirinin ilkelerinden biri hâline getiren sanatçı; sade, sahici, incelikli bir şairdir. Onun "evler şairi" olarak anılmasında Türk edebiyatında yine aynı sıfatla anılan bir başka şair, Behçet Necatigil’in payı büyüktür.
10. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Kenan Hulusi Koray

11. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir için belirleyici bir özellik değildir?
A) Bireysellik
B) Çok anlamlılık
C) İnce yergi
D) Estetik kaygı
E) İmgesel söylem

Ona göre sadece geçmiş ile bir şekilde hesabını görmüş, geçmişi hem idrak hem de kendine mal edebilmiş bir şimdiki zaman modern olabilir. O, "Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında / Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında" derken aslında tam da bu özlemini dile getirmektedir.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya aittir?
A) Kaldırımlar
B) Bursa'da Zaman
C) Otuz Beş Yaş
D) Olvido
E) Evler

Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplarda yaşamaya olan sevgisini ve ölümü aklına getirmek istemediğini "Yaşamanın Don Juan’ıyım, hayatı her şeyiyle çok ama pek çok seviyorum.", "Şimdiyse, gözlerimle, ellerimle, ayaklarımla, kalbimle ve kafamla, hasılı her şeyimle hayata bağlıyım; ölümü aklıma getirmek istemiyorum." cümleleriyle ifade etmektedir. Onun bu düşüncelerinin yansımaları şiirlerinde karşımıza çıkan yaşamı sevmek ve ölümden uzak olmak temalarında kendini göstermektedir.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Behçet Necatigil

Ona göre şiir, ses unsurları ile mana denilen soyut unsurların birleşiminden oluşur. Şairin İstanbul dergisinde yayınladığı "Benim Gözümle Şiir Davası" başlıklı yazı serisi, onun şiir dünyasını anlamamız için önemli ipuçları içerir. Bu yazı serisi bir bütün hâlinde incelendiğinde görülecektir ki sanatçı, saf şiirin peşindedir.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Asaf Halet Çelebi

I. Çocuk ve Allah - Fazıl Hüsnü Dağlarca
II. Eski Toprak - Behçet Necatigil
III. Lâmelif - Asaf Halet Çelebi
IV. Sonsuzluk Kervanı - Necip Fazıl Kısakürek
V. Sonrası - Ahmet Muhip Dıranas
15. Numaralanmış yerlerdeki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.A  2.C  3.A  4.C  5.E  6.D  7.B  8.C  9.B  10.A  11.C  12.B  13.D  14.E  15.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.