Mani

 • Halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.
 • Mani söyleme, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış bir gelenektir.
 • Ele aldığı konuların çeşitliliği, dize sayısı, uyak düzeni ve söyleyiş farklılığı ile kendini belli eder.
 • Manilerin konuları oldukça çok çeşitlilik gösterir: Anadolu'da günümüzde azalmaya başlasa da ekin ekilirken, davar güdülürken, hasat kaldırılırken ya da bayramlarda, şenliklerde, evlenme törenlerinde, kına gecelerinde, gelin hamamında, düğün bayrağı dikildiğinde, gelinin başında, sünnet törenlerinde mani söylenir. Bunun yanında eski şehir yaşantısında ramazan bekçi ve davulcularının söylediği manilerin de ayrı bir yeri vardır. 
Genel Özellikleri:
 • Çoğunlukla 7'li hece ölçüsü ile söylenir. 
 • Ancak daha az ya da daha çok heceden oluşan maniler de vardır.
 • Tek dörtlükten oluşur.
 • İlk iki dize genelde hazırlık dizeleri olup asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.
 • Genelde "aaba" şeklinde uyaklanır.
Mani Türleri:
Düz Mani: 7'li hece ölçüsü ile söylenen ve dört dizeden oluşan mani türüdür. Uyak düzeni genelde "aaba" biçimindedir.
Düz Mani Örnekleri
 • Âşık demiş iz olsun — a
 • Tara zülfün düz olsun — a
  Doksan dokuz yaram var — b
  Bir de sen vur yüz olsun — a
 • Şu bağlar bizim olsa 
 • Yaprağı üzüm olsa
  Yârin uykusu gelmiş
  Yastığı dizim olsa
 • Ah fındığım fındığım
 • Dallarına konduğum
  Vermedi seni bana
  Sakalını yolduğum
Kesik Mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar. Bu tür maniler genellikle cinaslı olur (cinaslı mani). 

Kesik / Cinaslı Mani Örnekleri

 • Dağ bana 
 • Bahçe sana bağ bana
  Değme zincir kâr etmez
  Zülfin teli bağ bana
 • Güle naz 
 • Bülbül eyler güle naz
  Girdim bir dost bağına
  Ağlayan çok gülen az
   
 • Yara sızlar
 • Ok değmiş yara sızlar
  Yaralının halinden
  Ne bilsin yarasızlar
Yedekli (artık) mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Eklenen dizeler, maninin anlamını pekiştirmeye yarar. Yedekli mani örnekleri:
 • Garpuz kestim soyudu
 • Yâr dizimde uyudu
  Garpuzu bıçahladım
  Dört yanın saçahladım
  Dün gece hardaydın
  Yastığı gucahladım
   (Muş yöresi)
 • İlkbahara yaz derler
 • Şirin söze naz derler
  Kime derdim söylesem
  Bu dert sana az derler
  Kendin ettin kendine
  Yana yana gez derler
Deyiş (Karşılıklı Mani): İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.
 • Aşıklar 
  Oğlan:
  Turuncumun sarısı
  Oldu gece yarısı
  Sarılıp da yatmazsam
  Geçmez gönlüm ağrısı
   
  Kız:
  Turuncumun sarısı
  Olsun gece yarısı
  Ne sararım ne yatarım
  Sürsün gönlün ağrısı
Oğlan:
Bahçelerde pıtırak
Gel sevdiğim oturak
Oturak da ne yapak
Evlenek de kurtulak
Kız:
Karanfil deste deste
Beni anamdan iste
Eğer anam vermezse
Son cevap benden iste
 • Gelin-Kaynana
  Bağda erik kaynana
  Dişin gedik kaynana
  Oğlun çerez getirmiş
  Sensiz yedik kaynana  
  Başı saçaklı gelin
  İpten kuşaklı gelin
  Dün geldin adam oldun
  Leylek bacaklı gelin
İlgili Sayfa
Anonim Halk Edebiyatı
Yararlanılan Kaynaklar
Kaynakça

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.