Gazel (İşte Sen İşte Ben)

Bir lebi gonca yüzi gül-zâr dirsen işte sen
Hâr-ı gamda andelîb-i zâr dirsen işte ben

Lebleri mül saçları sünbül yanagı berg-i gül
Bir semen-ber serv-i hoş-reftâr dirsen işte sen

Pâyine yüzler sürer her serv-i dil-cûnun revân
Su gibi bir âşık-ı dîdâr dirsen işte ben


Zülfi sâhir turrası tarrâr şuh-ı şîve-kâr
Çeşmi câdû gamzesi mekkâr dirsen işte sen

Fürkatünde teşne-leb hâtır-perîşân haste-dil
Künc-i gamda bî-kes ü bîmâr dirsen işte ben

Gözleri sabr u selâmet mülkini târâc ider
Bir amânsuz gamzesi Tâtâr dirsen işte sen

Bâkiyâ Ferhâd ile Mecnûn-ı şeydâdan bedel
Âşık-ı bî-sabr u dil kim var dirsen işte ben


Baki

Günümüz Türkçesi


I. Bir dudağı gonca, yüzü gül bahçesi dersen, işte sensin. Dert dikeninde inleyen bülbül dersen, işte benim.
II. Dudakları şarap, saçları sümbül, yanağı gül yaprağı, göğsü yasemin çiçeği gibi beyaz olan, boyu servi, hoş yürüyüşlü dersen, işte (O) sensin.
III. Akıcı su gibi her gönül çekici servinin ayağına yüzler süren, sevgilinin yüzüne âşık olan benim.
IV. Saçı sihirci, alnındaki kıvırcık saçlar yankesici, cilveli, şen, oynak, gözü büyücü, süzgün bakışı hileci dersen işte o sensin.
V. Ayrılığında dudağı kurumuş, zihni karışık, gönlü hasta, gam köşesinde kimsesiz ve hasta biri dersen işte benim.
VI. Gözleri sabır ve selâmet ülkesini yağma eden, süzgün bakışı Tatar gibi kan dökücü olan, fırsat vermeyen biri dersen sensin.
VII. Ey Bakî, Ferhat ile çılgın Mecnun'un yerini tutan, sabırsız ve gönülsüz bir âşık kim var dersen, işte benim.


İlgili Sayfa

Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.