Anlatım Bozukluğu Çıkmış 142 Soru ve Cevapları (1981 - 2017)

1. "İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir "
Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir? (1981-ÖSS)
A) Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı.
B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.
C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.
D) Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.
E) Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.

"Sınıfa girer girmez insanı düşündüren, ilginç (I) sorular başlar. Çocukların düşüncelerine önem verince, şaşırtıcı (II) sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür (III), küçücük (IV) çocuklar, mantıkları (V) ile kocaman olurlar.”
2. Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bulunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. (1982-ÖSS)

3. "Hiçbiri - Ali Suaivi'den başka - ülkede bu ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır. "
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde düzenlenmemiştir.
C) Birinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna “-dir” eki getirilmemiştir.
E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumluluk olumsuzluk bakımından uyum sağlanmamıştır. (1982-ÖSS)

4. "Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâyeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım."
Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A) genç  B) saçlarına  C) hikâyeciliğimize  D) getiren  E) bu (1982-ÖSS)

5. "Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüllerden yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.”
Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz? (1983-ÖSS)
A) bu - yeniden
B) ilkelerden - somut
C) birtakım - değil
D) yazar - gerçeklerden
E) hazır - yaşanmış

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık.
E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk. (1983-ÖSS)

7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alıyorum, okuyorum.
B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum, görüyorum.
C) Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.
D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.
E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına inanırdı, herkesi de inandırırdı. (1983-ÖSS)

8. "Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğunda bunların yüklemleri tekil olur."
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? (1983-ÖSS)
A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.
B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.
C) Boksörler yaman dövüştüler.
D) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.
E) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.

9. "Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi." cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir?
A) "şehirlere" yerine "şehirlerde" kelimesini getirerek
B) "Türkleştirdi" den önce, "insanları" kelimesini ekleyerek
C)”yerleştirmek suretiyle" yerine "yerleştirerek" kelimesini getirerek
D)"Türkleştirdi" yerine "Türkleştirildi" kelimesini ekleyerek
E) "Türkleştirdi"den önce, "oraları" kelimesini ekleyerek (1984-ÖSS)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "daha" kelimesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur?
A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım.
B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni başladım.
C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi.
D) O zamanlar bu yol, şimdikinden daha kötüydü.
E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına yeni girdi. (1984-ÖSS)

11. Bu kitap (I) , yayınevimizin (II) ölümünün 10. yıldönümünde (III) ünlü şaire (IV) onun yüce  anısına (V) armağandır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi kelime ya da kelime grubu çıkarılmalıdır? (1985-ÖSS)
A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" kelimesinin çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz? (1985-ÖSS)
A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanıyorsa aldanıyor.
B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.
C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.
D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.
E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden "onu" kelimesi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur? (1985-ÖSS)
A) Çoğu zaman biçimsel özellikler üzerinde durur, az da olsa onu geliştirmeye çalışırız.
B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu yazılarında gereç olarak kullanıyor.
C) Fıkranın geleneksel anlamını değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir.
D)Yazma sözünden ne anladığımı açıklamak, onu tanımlamak istiyorum.
E) Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla öğreniriz.

14. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit - baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "ilaç" kelimesine "-m" eki getirilerek
B) "ne de" kelimeleri atılarak
C) "yol açmaz" yerine "sebep olmaz" denilerek
D) "olumsuz" kelimesi çıkarılarak
E) "ne de" kelimeleri "üzerinde" kelimesinin sonuna alınarak (1986-ÖSS)

15. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.
Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluk, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "kısa" yerine "kısaydı" getirilerek
B) "kısa'dan sonra "ve" ekleyerek
C) "kısa" yerine "ve" koyarak
D) "kısa"dan sonra "değil" ekleyerek
E) "boyu"dan sonra "da "ekleyerek (1986-ÖSS)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1986 -ÖSS)
A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.
B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır.
C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı için yararlı olur.
D) Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle ilgilenmeleri onları dinlendirir.
E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini sağlamak bir eğitim işidir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1986 - ÖSS)
A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak etmişti.
B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap veriyordu.
C) Fotoğafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.
D) Ayrıca, ara sıra gözüme çarpan yanlışlıkları da belirttim.
E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” kelimesine gerek yoktur? (1986 - ÖSS)
A) Mektup yazmış ise gelmekten vazgeçmiştir.
B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.
C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık yapabilirsin.
D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun.
E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" kelimesine gerek yoktur? (1986- ÖSS)
A) Güneşte fazla dolaşmayın.
B) Fazla kaleminiz var mı?
C) Buralara fazla yağmur yağmaz.
D) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.
E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ben” kelimesi çıkarılınca anlam bozulur? 
A) En çok ben merak ediyordum.
B) Ben hemen evimize koştum.
C) Yarışta ben hepsini geçmiştim.
D) Ben 1963 yılında doğdum.
E) Ben geç geleceğini biliyordum.(1986 - ÖSS)

21.” Ölçümlere ne zamandan beri başladınız?”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “ne zamandan beri” yerine "ne zaman” getirilmeli
B)ne zamandan” yerine "hangi tarihten' getirilmeli
C) “başladınız" yerine "başlıyorsunuz" getirilmeli
D) "beri" yerine "bu yana" getirilmeli
E) "başladınız" yerine "başlamıştınız" getirilmeli (1987-ÖSS)

22. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987 -ÖSS)
A) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılabileceğini" getirilmeli
B) "belki de" yerine "sanıyorum" getirilmeli
C) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılmayacağım" getirilmeli
D) "biliyor olmalılar" yerine "biliyorlardır" getirilmeli
E) "olmalılar' yerine "olabilirler" getirilmeli

23.Önümüzdeki haftanın programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın seyirciler.
Bu cümledeki düşünme hatasını gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) "önümüzdeki" yerine "gelecek" kelimesi getirilmeli
B) "çalıştık" yerine "çalışıyoruz" kelimesi getirilmeli.
C) "hatırlamaya" yerine "tanıtmaya' kelimesi getirilmeli
D) "önemli" kelimesi "bazılarını" kelimesinden önce getirilmeli
E) "sayın dinleyiciler" sözü cümle başına alınmalı

24. Shakespeare'in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler arasında Hamlet ve Othello'dur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) "en çok" sözü kaldırılmalı
B) "en sık" sözü kaldırılmalı
C) "ve" yerine "ile" kelimesi getirilmeli
D) "oyunları" sözünden sonra gelen "arasında" kelimesi kaldırılmalı
E) "Hamlet" sözünden önce gelen "arasında" kelimesi kaldırılmalı

25. Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) "üyeler" kelimesi kaldırılmalı
B) "ve" kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı
C) "herkes" kelimesi kaldırılmalı
D)"bunun üzerine" sözü "üyeler" kelimesinden sonra getirilmeli
E) "ellerini" kelimesi kaldırılmalı

26.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, "yaklaşık" kelimesi yanlış kullanılmıştır?
A) Ev ona, yaklaşık hesapla otuz milyon liraya mal olmuştu.
B) Köy Ankara'ya yaklaşık olarak yetmiş kilometre uzaktaydı.
C) Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.
D) Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapılmıştı.
E) Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu. (1987-ÖSS)

27. İçtenlikle (I) söylüyorum: eğer (II) vapur biletini (III) almamış olsaydım, (IV) bu geziden (V) vazgeçerdim.
Bu cümleden altı çizili sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) I. B)II. C) III. D) IV. E) V. (1988-ÖSS)

28. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.
Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Arkadaşım – bir      B) Bir - yavaşça       C) Arkadaşım – gibi
D) Gizli - yavaşça        E) Gizli - sırmış (1988-ÖSS)

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1988-ÖSS)
A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alınması onu bir hayli üzdü.
B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade etmemiş.
C) Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.
D) Bu işte geri planda kalmak istemem.
E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.

30. Genç sanatçılara, yapıtlarının konularını seçerken nelere önem vermelerini anlatıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "vermelerini" yerine "vermeleri gerektiğini" sözü getirilmeli.
B)"nelere" yerine "hangi noktalara" sözü getirilmeli.
C) "sanatçılara" yerine "sanatçıların" sözü getirilmeli.
D) "seçerken" yerine "seçmekte" sözü getirilmeli.
E) "anlatıyor" yerine "belirtiyor" sözü getirilmeli. (1988-ÖSS)

31. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "göre" yerine "uyularak" sözü getirilmeli.
B) "toplanacağını" yerine "toplanmasını" sözü getirilmeli.
C) "yeni" den sonra "bir" sözü getirilmeli.
D) "sisteme" yerine "kurala" sözü getirilmeli.
E) "sağlayacaklar" yerine "sağlamalılar" sözü getirilmeli. (1988-ÖSS

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1988- ÖSS)
A) Okula başladığımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
B) Okula başlayışımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
C) Okula başlayalı beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
D) Okula başlayışımızdan bu yana birbirimizden hiç ayrılmadık.
E) Okula başladığımızdan itibaren birbirimizden hiç ayrılmadık.

33. Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda, ölüm şansı, Amerika'da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.
Bu cümledeki bir sözcüğün yerinde kullanılmamasından doğan anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1989-ÖSS)
A) "tür" sözcüğü atılarak
B) "gerçekleştirilen" yerine "yapılabilen” sözcüğü getirile-rek
C) "yapılanlardan" yerine "yapılan ameliyatlarda” getirilerek
D) "ancak" sözü atılarak
E) “şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek

34. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken, öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri soğuk geçer.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1989-ÖSS)
A) “yağmurlu geçerken” yerine “ile” sözcüğü getirilmeli.
B) "geçerken" yerine "geçip” sözcüğü getirilmeli.
C) “öte yandan” sözü atılmalı.
D) “doğu ve kuzey” yerine “doğu ile kuzey” sözü getirilmeli.
E) “kuzey bölgeleri” yerine “kuzey bölgesi” sözü getirilmeli.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1989-ÖSS)
A) Önemsiz şeyler üzerinde boşu boşuna zaman harcadı.
B) Görüşleri doğru ya da yanılmış olabilir.
C) Dünyada kaç tür olduğu bilinmemektedir.
D) En çok tartışılan konulardan biri de müziktir.
E) Doğanın kış aylarında başka bir çekiciliği vardır.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1990-ÖSS)
A) Burada, en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum.
B) Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor.
C) Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum.
D) Gezilerinde yeni yerler görüyor, değişik insanlar tanıyor.
E) Yaptıklarını yeterli bulmuyor, eleştiriyor.

37.Bu yasadan, özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A)"yasadan' dan sonra "bütün" sözcüğü getirilerek
B) "ve" sözcüğü kaldırılarak
C) "ve" yerine, "kuruluşlarla" sözcüğü getirilerek
D) “çalışanlar"dan sonra "kesinlikle" sözcüğü getirilmeli
E)“yararlanacak" yerine "yararlanabilir” sözcüğü getirilerek (1990 -ÖSS)

38. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) "sara nöbetlerine" sözü ile ”ölüme" sözcüğü yer değiştirilerek
B) "yol açabilir" yerine "neden olabilir" sözü getirilerek
C) "sara" sözcüğü kaldırılarak
D) "zarı" yerine "zarının" sözcüğü getirilerek
E) "edilmezse" yerine "edilmediğinde" sözcüğü getirilerek (1990-ÖSS)

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ilk kez" sözü gereksiz kullanılmıştır?
A) Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum.
B) Uçağa ilk kez bineceği için çok heyecanlıydı.
C) Bu kıyı kasabasına ilk kez gidiyordum.
D) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.
E) Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık. (1990-ÖSS)

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?
A) Buradaki gerçek, kanımca sanat gerçeğidir.
B) Her şey sanki aynı anda olup bitiyor gibidir.
C) Bunun nereden kaynaklandığını kestirmek oldukça zordur.
D) Oyunda ayrıca, gülünç bulunabilecek mantıksızlıklara rastlanıyor.
E)Yaşamdaki gerçek ile sanattaki gerçek çoğunlukla aynı değildir. (1990-ÖSS)

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1991 -ÖSS)
A) Tiyatrolarımızda bu ay, on yeni oyun sahnelemeyi düşünüyoruz.
B) Müzik alanında çok önemli bir yeri olan bu festivalin yaşatılması gerekir.
C) Bu sanatçıların çalışmaları üç yıldır ilgiyle izlenmektedir.
D) Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.
E) Edebiyatını ve balesini tanıdığınız bu ulus, ya kında resimde de varlığını gösterecektir.

42. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "sık sık" sözü atılarak
B) "kelimesinin" yerine "kelimesi" sözcüğü getirilerek
C) "geçmektedir" yerine "geçer" sözcüğü getirilerek
D) "kelimesinin adı" yerine "kelimesi" sözcüğü getirilerek
E) "tabletlerinde" yerine "tabletlerindeki" sözcüğü getirilerek (1991 -ÖSS)

43. Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "ona" sözcüğü, "sonra mı" sözünün arkasına getirile-rek
B) "buraya" sözcüğü kaldırılarak
C) "gelmeden" yerine "gelince" sözcüğü getirilerek
D) "mi" yerine "veya" sözcüğü getirilerek
E) "önce mi" den sonra "geldikten" sözcüğü getirilerek (1991-ÖSS)

44. (l) Ankara'da bahar, kırkikindi yağmurlarıyla başlar. (II) Öğleden sonra birdenbire gökyüzü kararır şimşekler çakar, yağmur boşanır birden. (III) Sonra gökyüzü aydınlanır; ağaçlar daha yeşil, sokaklar daha temiz görünür. (IV) Havada taze bir esinti ve toprak kokusu kaplar ortalığı. (V) Çiçeğe duran tomurcuklar patlar, tepeden tırnağa baharı yaşamaya başlar ağaçlar. (1991 -ÖSS)
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

45. (l) Dil insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. (II) Toplumsal yapıya bağlı olarak sürekli gelişir ve değişir. (III) Bunun doğal bir sonucu olarak da dilde durmadan yeni kavramlar ortaya çıkar. (IV) Bu kavramları karşılamak için yeni sözcükler yaratılır. (V) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekir. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.(1992-ÖSS)

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) İlkbaharda, sabahları bülbül sesleriyle uyanırdım.
B) Sokağa bakan, küçük ama şirin bir evimiz vardı.
C) Mahallenin çocukları çoğunlukla bizim bahçede oynarlardı.
D) O yıllarda ben otuz, o ise otuz beş yaşla- rındaydı.
E) Komşularımızla sık sık birbirimize gider gelirdik.

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) Sabahları durağa kadar yürüyor ve otobüse biniyorum.
B) Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum.
C) Bu dergiyi ilk yayımlandığı günden beri alıyor ve zevkle okuyorum.
D) Televizyondaki açık oturumları beğeniyor ve sonuna kadar izliyorum.
E) Akşamları, bir süre çalışıyor ve sonra dinleniyorum.

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992-ÖSS)
A) Düşüncelerini yazıyla değil, sözle anlatmayı seviyordu.
B) Önerilerimizi dinliyor ne var ki onların hiçbirini uygulamıyordu.
C) Sağlık durumlarının iyi ancak çok yorgun oldukları görülüyordu.
D) Gazetesini sürekli yanında taşıyor ama bir türlü okumaya fırsat bulamıyordu.
E) Bu konuda bilgi sahibi olmasına karşın, görüşlerini belirtmekten kaçınıyordu.

49. Kendisine (I) söylenen bu sözü duyar duymaz (II) oturduğu (III) yerden (IV) ayağa (V) kalktı, kürsüye yöneldi.
Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? (1992 -ÖSS)
A) I D) II. C) III. D) IV E) V.

50. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de…
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur? (1992 - ÖSS)
A) yeşil alanların azlığındandır.
B) motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıdır.
C) sanayi kuruluşlarının kent içinde bulunmasıdır.
D) ısınmada kükürt oranı yüksek olan kömür kullanılmasıdır.
E) çarpık yapılaşmanın, hava dolaşımını engellemesidir.

CEVAP ANAHTARI

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
E
A
A
E
A
C
E
E
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
C
A
B
A
B
E
B
D
A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
D
C
E
C
D
B
D
B
A
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
B
C
E
C
B
B
C
A
E
B
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
D
D
E
D
E
D
B
C
E
A
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C
D
E
B
D
D
C
A
B
D
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
A
C
B
A
D
C
E
C
B
C
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
A
D
E
D
A
B
D
A
E
B
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
E
A
B
D
A
E
B
D
C
B
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
D
E
B
C
A
B
D
C
E
D
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
A
E
B
A
C
E
E
C
A
D
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
E
D
A
C
B
A
E
B
D
E
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
A
D
B
C
A
D
E
A
B
C
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
E
A
C
B
D
E
B
E
A
D
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
B
C


23 yorum:

 1. nmkal teşekkür eder

  YanıtlaSil
 2. Harika olmuş emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 3. Yanıtlar
  1. Murat Hoca kim bilmiyorum ama teşekkür ederim :)

   Sil
 4. Çözümleri de olsaydı güzel olurdu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://www.yksedebiyat.org/2020/03/anlatm-bozuklugu-ckms-sorular-cozumlu.html

   Sil
  2. diğer soruların yok mu hocam çözümü

   Sil
 5. Yanıtlar
  1. Diğerleri (I,II,III,IV) cümleden çıkarıldığında dil bilgisi açısından bir sıkıntı yaratmıyor ancak "mantık" sözcüğü "ile" edatına bağlı olduğu için çıkarılamaz.

   Sil
 6. Allah razı olsun hocam.

  YanıtlaSil
 7. Hocam 40 soru var ama cevap anahtarında 120 soru var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çünkü üç ayrı sayfadan oluşuyor. Sayfanın altındaki bağlantılara tıklayınız. Cevap anahtarı her sayfada var.

   Sil
 8. Çözümleri yok ki birinci testin

  YanıtlaSil
 9. Abı bak dıkkat et baska sıteler soruları calıp kendı yapmıs gıbı yayınlıyolar
  GOOGLA "8. SINIF TÜRKCE ANLATIM BOZUKLUKLARI 142 SORU" yaz onune cıkıyo
  E POSTAM: alituran.bitlis@gmail.com

  YanıtlaSil
 10. hocam 2017 sonrası soruları eklemediniz mi yoksa yeni sınav sisteminde bu konudan soru mu yok, bu arada sayfanız çok faydalı emeğinize sağlık dualarımızı alıyorsunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ÖSYM son yıllarda bu konuya pek rağbet etmiyor. 2017'den sonra sorulmadığını biliyordum ama yorumunuzu görünce emin olmak için bir kez daha taradım. Durum böyle olsa da bu konuda bir daha soru çıkmaz demek de ne kadar mümkün bilemedim. Bu arada ilginiz ve güzel yorumunuz için de teşekkür ederim.

   Sil
 11. Emeğinize sağlık hocam , teşekkürler

  YanıtlaSil
 12. Hocam, anlatım bozukluklarını pdf formatında indiremiyor muyuz?

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.