Gazel

Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül 
Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül 

Bir nefes dîdâr için bin cân fedâ etsem nola 
Nice demlerdir esîr-i iştiyâkıdır gönül 

Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten 
Ben ölürsem âlem-i manâda bâkîdir gönül 

Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile
Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül 

Etse Nefî nola ger gönlüyle dâim bezm-i hâs 
Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

Nefi

İlgili Sayfa

Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.