Kesme İşareti ( ' )

1. Özel isimlere getirilen çekim ekleri -çokluk eki dışında- kesme işaretiyle ayrılır:
 • Türk'e Türk'ten başka dost bulamadım.
 • Yahya Kemal'in şiirleri gibi nesirleri de ancak ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmıştır.
 • Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'ye klasik müziği sevdirmek istiyor.
 • Olay hikayesini Türk okuyucusuna tanıtan Ömer Seyfettin'dir.
 • Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi'nin en yüksek noktasından lodosla uçup Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir.

Uyarı: Özel isimlere getirilen "çokluk eki" ile bu ekten sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz:
 • İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez.
 • Türklerin tarih boyunca kurduğu birçok devlet var.

Uyarı: Özel adlara getirilen yapım ekleri ile bu ekten sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz:
 • Palamut, Karadenizli balıkçının yüzünü güldürdü.
 • Türkçenin en güzel şiirleri bu kitapta toplanmış.
 • İngilizceyi öğrenmenin en kolay yolu buymuş.

Uyarı: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman da ekten önce kesme işareti kullanılır:
 • Hisar’dan uzaklaşıyorduk. (Anadolu Hisarı'ndan)

Uyarı: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:
 • Galata Köprümüzün uzunluğu 490 metredir.

Uyarı: Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:
 • Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi...
 • Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre...

Uyarı: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür.
 • 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunu açıyorum.
 • T.C. Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır.
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçe işleme konmuş.
 • Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları bellidir, dedi.
 • Tüm alışverişi Yıldırım Marketten yapmış.

Uyarı: Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler...

Uyarı: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.

Uyarı: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel isimlere ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

Uyarı: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TRT’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye; cm'yi, kg'dan, mm'den...

Uyarı: Sonunda nokta ya da üs işareti bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz: Alm.dan, İng.yi, vb.leri, yy.da; m²ye, cm³e...

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1935’te, 2’nci madde, 7’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:
 • Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.
 • Toplantıyı 13 Mart 2018 Salı'ya ertelemiş.

6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa
(Aşık Veysel)
Karac’oğlan der inşallah
Görenler desin maşallah
7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözcükler.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.