Öğretici Metin Yazarları Boşluk Doldurma

.......................................... (1898 - 1957)
 • Eleştirmen, deneme ve günlük yazarı, çevirmen. 
 • Cumhuriyet dönemindeki eleştiri ve deneme türlerinin en önemli ismidir. 
 • Yaşadığı dönemde ........................ savunmuştur. Halk tarafından benimsenmiş olsa dahi yabancı dillerden gelen kelimelerin dilimizden atılması gerektiğini düşünmüştür. 
 • Yeni Türkçe sözcükler türetmiş, dili sadeleştirme hareketinin en ateşli savunucusu olmuştur. 
 • Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazmış, çokça ............................. kullanmıştır. 
 • Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda eleştirileri ile yön verici bir görev üstlenmiştir. 
 • Orhan Veli ve Garip Akımı'na yazılarıyla destek olmuştur. 
 • Deneme ve Eleştiri: 
 • Günlük: 
............................................... (1903 - 1980)
 • Akademisyen, eleştirmen, deneme yazarı, sanat tarihçisi. 
 • .................. ve ................. türündeki eserleriyle tanınmıştır. 
 • 1942'de profesör olan yazarın özellikle estetik ve sanat tarihi üzerine yayımladığı birçok çalışması vardır. 
 • Nurullah Ataç'la birlikte deneme türünün en başarılı yazarlarından biridir. 
 • Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır. 
 • Deneme: 
...................................................... (1908 - 1973)
 • Akademisyen, çevirmen, yazar, yönetmen, sanat eleştirmeni. 
 • Ressam ve şair .......................................... 'nun ağabeyidir. 
 • Öğretim üyesi yetiştirme amacıyla Avrupa'ya eğitime gönderilen gençler arasında yer almıştır. 
 • Milli Eğitim Bakanlığının dünya edebiyatının klasik eserlerini Türkçeye çevrilmesi amacıyla 1941'de kurulan ....................................... çalışır. Montaigne, Moliere, Shakespeare ve Ömer Hayyam'dan yaptığı çeviriler başta olmak üzere birçok eseri Türkçeye çevirmiştir. 
 • ....................... türünün en önemli isimlerinden biridir. 
 • Denemelerinde sıcak, samimi bir üslup dikkati çeker. Konuşma dilinin zenginliklerinden biri olarak gördüğü devrik cümlelerin başarılı örneklerini verir. 
 • Edebiyattan siyasete, resimden mimariye kadar çok farklı konularda denemeler yazmıştır. 
 • Anadolu uygarlıkları, folkloru ve sanatı ile yakından ilgilenmiştir.
 • Anadolu'yu karış karış dolaşan sanatçı birçok belgesel film çekmiştir.
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Azra Erhat ile Türk kültürü için “....................................” kavramını ortaya atmıştır. Bu görüşün temeli, Türk kültürünün Anadolu’da yer almış eski uygarlıkların devamı olduğudur. 
 • Üç sanatçı bu konuda pratiğe dönük çalışmalar yaparak Anadolu'nun Batı sahillerinde yer almış antik çağ uygarlıklarını yerinde incelemişlerdir.
 • ........................................ kavramı da bu gezilerin bir sonucudur. 
 • Deneme: 
........................................................... (1897 - 1976)
 • Yazar, düşünce insanı, iktisatçı, tarihçi. 
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vedat Nedim Tör ile 1932 - 1934 arasında yayımlanmış ............. dergisini çıkaran ekibin içinde yer almıştır. Siyasî, ekonomik, kültürel ve sanatsal konuları ele alan dergi, Türk Devrimi ile paralel bir çizgi izlemiştir. 
 • .............................. türünün en başarılı yazarlarından biridir. 
 • .......................................... adlı otobiyografisinde hayatının Osmanlıcı, Turancı, Komünist, Kemalist safhalarını, düşüncelerinin değişme sebepleriyle anlatır. 
 • ................................. (Atatürk), ............................... (İnönü), ............................’in Dramı ve Makedonya’dan Orta Asya’ya ............. Paşa isimli biyografilerinde bu şahısların hayatlarını, Türkiye'nin tarihî, siyasî, sosyal panoramasını çizerek gösterir. 
 • ...................................., romanında, devlet elinin uzanabildiği bir köyde, toprak ıslahatının nasıl gerçekleştiğini, bu alanda yaptıkları ve yapmak istediklerini birleştirerek canlandırır. Roman hem otobiyografik, hem ütopik özellikler taşır. 
............................................................. (1892 - 1954)
 • Edebiyat tarihçisi, eğitimci, yazar. Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yazdı. 
 • Kuvayımilliyenin en önemli yayın organlarından Açıksöz gazetesinin başyazarıdır. 
 • Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1922'de Yeni Gün gazetesinde yazarlığa başladı. 
 • ................................................... isimli eseri Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı olması açısından önemlidir. Eser az çok değişikliklerle Edebî Yeniliğimiz (1932) ve Yeni Edebî Yeniliğimiz (1940) adlarıyla birkaç kez basılmıştır. 
 • 1934’te Avrupa seyahatine çıkan yazarın Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı gezi yazıları ....................................... adıyla basılmıştır. 
..................................................... (1894 – 1971)
 • Gazeteci, gezi ve anı yazarı. 
 • Atatürk devrimlerinin ve Batılılaşmanın önde gelen savunucularından biridir. 
 • Türkçeyi en iyi kullanan yazarlarımızdan biridir. 
 • Atatürk'le Türk ordusu İzmir'e girdiğinde tanışan yazar, ölümüne kadar Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. 
 • Özellikle anı türündeki eserleriyle birçok döneme ışık tutmuştur: 
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın yaveri olarak bulunduğu Suriye – Filistin ile kutsal topraklardaki anılarını ............................... adlı kitapta; 
 • Suriye - Filistin Cephesi'ndeki anı ve gözlemlerini ......................................'te; 
 • Doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplara, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar Atatürk'le ilgili her detayı ..............................'da anlatır. 
 • Gezi edebiyatına da hem fikir hem de yöntem açısından yenilikler getirmiştir. Bu türdeki yazılarında geniş bir gözlem gücü dikkat çeker. 
 • Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken sırası geldikçe Türkiye ile karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinmiştir. 
 • Anı:
 • Gezi: 
.............................................................. (1892 - 1959)
 • Eğitimci, yazar, milletvekili, diplomat. 
 • Millî Mücadele'nin başlangıcında Tasvir-i Efkâr gazetesinin muhabiri olarak Anadolu’da bulundu (1919). Daha sonra Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gitti (1921). 
 • Anadolu Ajansının idare heyeti üyeliğine getirildi ve Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yazar kadrosuna girdi. 
 • Galatasaray Lisesi ve Ankara Erkek Lisesi başta olmak üzere çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1934 - 1952 arasında Tiran, Atina, Budapeşte, Roma ve Londra büyükelçiliklerinde bulundu. 
 • Birçok türde eser verse de daha çok mülakatlarıyla ün kazanmıştır. 
 • 1916 - 1918 yılları arasında dönemin ünlü yazar ve fikir adamlarıyla yaptığı mülakatlar Türk edebiyatında yeni bir çığır açmıştır.
 • Bu mülakatlar .................................................. adıyla kitaplaşmıştır. 
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat” adlı çalışmasıyla Mustafa Kemal'i Türk halkına tanıtan kişidir.
.......................................... (1913 - 1988)
 • Gazeteci, yazar, radyocu. Dönemin popüler dergisi olan ................. ile ................. Ansiklopedisi’ni çıkarmıştır. İstanbul radyosunda beş yıl sohbet programı hazırlayıp sunmuştur. 
 • Sohbet:
................................................ (1917 - 1987)
 • Düşünce insanı, yazar, çevirmen. Düşüncesi solda, duyguları sağda olan bir aydın olarak bilinir. 
 • Cumhuriyet döneminin en önemli düşünce adamlarından biridir. 
 • Deneme türünün usta isimlerindendir. 
 • Yazılarında genel olarak Osmanlı’dan Cumhuriyete toplumsal hayat, Batılılaşma, Doğu–Batı çatışması, kültür, modernleşme gibi konuları ele alır. 
 • Deneme: 
 • Araştırma/inceleme: 
......................................................... (1907 - 1998)
 • Akademisyen, halk bilimci, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı. 
 • 1930’da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 
 • ........................................................’nün asistanlığını yaptı. 
 • 1941′de Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği teziyle doçent oldu, 1948′de profesörlüğe yükseldi. 1948′de başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü siyasi nedenlerle kapatıldıktan sonra yurt dışına gitti. ABD, Almanya ve Fransa’da çalıştı. 
 • Çok sayıda masal, halk hikayesi, türkü ve çocuk oyunu derlemiştir. 
 • Araştırma – İnceleme: 
..................................... (1919-1919)
 • Şiir, deneme, günlük, eleştiri ve roman gibi birçok türde eser verdi. 
 • Buna rağmen daha çok ................... ve .......................... ile tanındı.
 • ................................. türünün önemli isimlerinden biridir. 
 • Denemelerinde kendi yaşamından, tarihten ve edebiyat dünyasından beslendi.
 • "......................................................" en çok bilinen eseridir.
 • Denemelerinde ........................ tavır öne çıkar.
 • Bir sözcük işçisidir. Kendi türettiği, ağızlardan derleyip farklı anlamlar yüklediği sözcükler ve ürettiği deyimlerle Türkçenin söz varlığına katkı sağladı.
 • 1001 Gece Denemeleri: Şiir ve Cinayet, Paf ile Puf, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Halley Kimi Kurtarır, Amerikalı Tolstoy, Bir Zavallı Sarı At, Yapıştırma Bıyık, Şişedeki Zenci, Asansör, Kediler, Hafiyeler Önde Gidiyor, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Gece Mavisi Salâh Bey Tarihi (Denemeleri): Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul-Paris
 • Günlük: Hacivat Günlüğü, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik, Nezleli Karga, Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu, Yanlış Parmak, Papağanname
...................................... (1915 – 1982)
 • Filolog, arkeolog, çevirmen, deneme, inceleme ve gezi yazarı. 
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. 1946’da Doçent oldu. 1948’de siyasi nedenlerle üniversiteden uzaklaştırıldı. 
 • Özellikle Eski Yunan klasiklerinden yaptığı çevirilerle tanınmıştır. 
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Sabahattin Eyüboğlu ile Türk kültürü için “..........................................” kavramını ortaya atmıştır. 
 • Türk kültürünün Anadolu’da yer almış eski uygarlıkların devamı olduğu iddiası ile Anadolu'nun Batı sahillerinde yer almış antik çağ uygarlıklarını yerinde incelemişlerdir. ................................ kavramı da bu gezilerin bir sonucudur. 
 • Gezi: 
 • Deneme: 
 • Sözlük: 
.............................................................. (1915 - 1986)
 • Yeni Türk Edebiyatı Profesörü, eleştirmen, deneme yazarı. 
 • 1939'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun oldu. 
 • ...................................'ın asistanlığını da yapan Kaplan, 1962'ye kadar Tanpınar'la çalışmaya devam edecektir. 
 • Şiir Tahlilleri I-II ve Hikaye Tahlilleri adlı eserleriyle eleştiri türünün gelişmesine öncülük etmiştir. 
 • Denemelerinde eğitim, bilim, millî kültür, tarih ve medeniyet, hürriyet, demokrasi, gençlik, din, ideoloji, Batı, aydın, ahlak gibi birçok konuya değinmiştir. 
 • Deneme: 
 • İnceleme: Namık Kemal, Tevfik Fikret, Şiir Tahlilleri I-II, Hikaye Tahlilleri, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
İlgili Sayfalar
Çalışmayı pdf olarak indir! 
Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metin Yazarları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.