Kafiye-Redif Konu Testi 1

I. Bir zafer müjdesi burda her isim
   Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
II. Bin mübtelâyı mihnet ile her dem öldürür
    Dilber mülâyim olmayıcak âdem öldürür
III. Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı
     Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı
IV. Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
     Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.
V. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
    Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
1. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

2. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Nur topu günlerin kanına girdim.
    Kutsi emaneti yedim, bitirdim.
B) Cûy-ı fenâyı halk birer ikişer geçer
     Bahr-i belâdan ehl-i tecerrüd yüzer geçer  

C) Her şafak onunla uyanır, güler
    Gümüş aydınlıkta serviler, güller
D) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
     Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta
E) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
     Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

3. Aşağıdakilerin hangisinde ek halinde redif kullanılmıştır? 
A) Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
     Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık!
B) Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
    Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler
C) Çıkamam, aynalar, aynalar zindan
     Bakamam, aynada, aynada vicdan
D) Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
     Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
E) Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana
     Biz menzile vararak atları çektik hana

4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Yine sen istediğin yerde gezersin güzelim
    Cismimi yok yere yolunda hemen hâk ederim
B) Yoklamazsın hîç var mı dilde dâğın yâresin
    Böyle mi gözler güzeller âşık-ı bîçâresin
C) Tûtî-i mucizegûyem ne desem lâf değil
     Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil
D) Görse hüsnün olur elbette her âdem âşık
     Nice olmasın o mehpâreye âlem âşık
E) Pehlevandur kendü nefsin öldüren
    Ar degüldür düşmenini güldüren

Birden gülümseyen yüzün
Sabahların aynasında
Ve beni çıldırtan hüzün
İki bakış arasında  
5. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ek halinde redif kullanılmıştır
B) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
C) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır
D) I. ve III. dizeler arasında zengin uyak vardır
E) II. ve IV. dizeler arasında tam uyak kullanılmıştır

6. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden
     Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden?
B) Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
    İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir
C) Hayır bu hâl uzun süremez, sen yakındasın
    Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın.
D) Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl
    Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl
E) Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın
    Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın

I. Hasreti denizlerin
   Denizler kadar derin
II. Ve o kadar bucaksız…
    Ta karşımda, yapraksız,
III. Kullanılmış bir takvim…
     Üzerinde bir resim:
IV. Azgın, sonsuz bir deniz;
     Kaygısız, düşüncesiz,
V. Çalkanıyor boşlukta.
    Resimdeyse bir nokta
7. Numaralanmış dizelerin hangilerinde zengin uyak kullanılmıştır?
A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV   D) I ve V   E) II ve V

İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul
Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul
8. Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı uyak 
B) Yarım uyak 
C) Tam uyak
D) Tunç uyak 
E) Zengin uyak

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi
9. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır.
B) Sözcük halinde redif kullanılmıştır.
C) I. ve III. dizelerde tunç uyak kullanılmıştır.
D) Ek halinde redif kullanılmamıştır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Gece, Leyla'yı ayın on dördü
Koyda tenha yıkanırken gördü.
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki kafiye türü vardır? 

A) Baktı etrafına ürkek, ürkek
    Dedi:"Tenhada bu ses n’olsa gerek?"
B) Avuturlarken uzun sözlerle,
    O susup baktı derin gözlerle,
C) Evi rüzgar gibi bir sır gezdi,
     Herkes endişeli bir şey sezdi.
D) Nice günler bu şeametli ölüm,
    Oldu çok kimseye bir gizli düğüm;
E) Koptu evden acı bir vaveyla,
    Odalar inledi: "Leyla! Leyla!"

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar
11. Yukarıdaki dizelerle
I. incinir düz caddede
II. kolumuzdan tutarak
III. dağda gezen ayaklar
IV. sen istersen bizi çek
parçalarını kullanarak çapraz uyak düzeninde bir dörtlük oluşturmak istenirse aşağıdakilerden hangisi dörtlüğün son iki dizesini oluşturur? 

A) III ve I / IV ve II
B) I ve III / II ve IV
C) II ve IV / I ve III
D) IV ve I / II ve III
E) IV ve II / III ve I

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
12. Bu dizelerde kullanılan uyak türü, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Terziye kumaş gelmiş düşünür ki ne kese
     Ölçtü biçti baktı ki ne cep olur ne kese
B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
    Arşa çıksa akıbet yer yer seni
C) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
    Allah aşkına, gök, deniz aşkına
D) Ne Ömer Hayyam ol şarapla yıkan
     Ne Âşık Ferhat ol dağları yıkan
E) Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer
     Bildim ki âhiret denilen yerdedir beşer

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmıştır?
A) Toplar kızıl bir sevinçle haykırır, gürler
Bir ufuktan bir ufka kalkar süngüler
B) Turanlının yavuz nesli tükenmedi çok şükür
Bir damla Türk bir kocaman deniz gibi köpürür
C) Aradan yıllar geçti.. Bunlar da bir zamanmış
Saadet, bir nefeste dağılan bir dumanmış
D) Boşluğa karışınca dönmüyor artık geri
Haftaların, ayların, senelerin süngeri
E) Sen de bu yolculuktan yoruldunsa, ey güzel
Unut eski günleri.. Şu viran kalbime gel

Öyle bir kor gibi kızgındı ki korkuttu beni
Dökülürken saçı, kıpkırmızı kan tuttu beni
14. Bu dizelerde kullanılan uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle benzerdir? 
A) O kimdir?... Milyonla Türk birleşip bir tek olmuş
Yıkılan memlekete kolları destek olmuş
B) Hiç can veriş var mıdır bundan daha elemli
Yaşarken gözü nemli, ölürken gözü nemli
C) Saksıda incilendi yapraklar senin için
Söylendi gelmez diye uzaklar senin için
D) İşledi mi tâ kalbine hicrânın oku
Haydi doğrul, ruhu için bir Yasin oku
E) Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına
Gözlerim yandı dokundukça kızıl saçlarına

15. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?  
A) Seyrederken sen o dağlarda yamaçlarda yazı
Ben de seyran ederim sende, habersiz, Boğaz'ı
B) İşte on beş senenin bir güne sığmış masalı
Belki bir günden ibâret bütün ömrün aslı
C) Geliyor, yıl sonu geldikçe, hesabın sırası
Eski yâran kalıyor hep yeni yıl hatırası
D) 
Her emelden ye‘se düşmüş kalkamaz bir milletin  
Bir kadersiz milletin âhiyle cûş etmez misin
E) Denize nişanlı çağlayan kızı
Irmağın, sislerle söndü yaldızı

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.B  2.C  3.E  4.A  5.E  6.A  7.D  8.D  9.D  10.E  11.C  12.C  13.D  14.C  15.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.