Füruzan (1932-2024)

Füruzan
 • Hikaye ve roman yazarı.
 • 29 Ekim 1932'te İstanbul’da doğan yazarın asıl adı Feruze Çerçi'dir.
 • İlkokulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar yüzünden öğrenim hayatına devam edemedi.
 • Çocukluktan itibaren resme ve müziğe ilgi duydu.
 • 1958 yılında ünlü karikatürist Turhan Selçuk’la evlendi.
 • 1970'li yıllarda tanınmaya başladı. İlk hikâye kitabı olan Parasız Yatılı 1971’de yayımlandı. Kitap, 1972’de Sait Faik Hikâye Armağanı’na lâyık görüldü.
 • 47’liler adlı eseriyle de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı.
 • 11 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da öldü.
Edebî Kişiliği
 • Birçok türde eser vermiş olsa da daha çok hikâyeci olarak tanınmaktadır.
 • Öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya çalıştı.
 • Eserlerinde küçük insanın yaşam kavgası öne çıkmaktadır.
 • İstanbul'a göç, kadın sorunları, küçük memurun dünyası, yoksulluk, Almanya'da yaşayan Türklerin uyum sorunları gibi konuları ele aldı.
 • Hikâyelerini genel olarak toplumun yaşadığı ekonomik sorunlar ve buna bağlı yaşanan çıkmazlar üzerine kurguladı.
 • Eserlerinin ana kahramanları, genellikle yoksulluğun kuşattığı kız çocukları, genç kadınlar ve yaşlı ninelerdir.
 • İyi bir gözlemcidir.
 • Genel olarak benzer konuları işlemesine rağmen ayrıntılarını görebilme yeteneği en önemli özelliğidir.
Tüm Eserleri
 • Öyküleri: Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü, Gül  Mevsimidir, Balkan Yolcusu, Sevda Dolu Bir Yaz
 • Roman: 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği, Ev Sahipleri
 • Oyun: Redife'ye Güzelleme, Kış Gelmeden / Sevda Dolu Bir Yaz
 • Şiir: Lodoslar Kenti
Eser Konuları 
Parasız Yatılı (Hikaye Kitabı)
İçinde 12 hikayenin yer aldığı kitaba adını veren Parasız Yatılı adlı hikayede kızını parasız yatılı bir okulda okutmak isteyen hastabakıcı bir annenin verdiği mücadele anlatılır. 
Gül Mevsimidir (Uzun Hikaye)
Eser, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gününü anlatır. Serim, düğüm ve çözüm gibi bir sıra takip etmeyen hikaye, Mesaadet Hanım'ın oradan oraya atlayan anılarıyla odasında oyalanması üzerine kuruludur. Hikayede aktüel zaman 1970’li yıllardır. Hikayenin ana mekânı ise kadının hınca hınç eşya ile doldurduğu odasıdır. 
Benim Sinemalarım (Hikaye Kitabı)
Altı hikayeden oluşan kitaba adını veren Benim Sinemalarım adlı hikaye 1960’ların İstanbul’unda geçer. Yazarı tarafından senaryolaştırılarak filme de aktarılan eser, bir kenar mahalle kızı olan Nesibe'nin hikayesidir. Yaşadığı hayattan memnun olmayan Nesibe, kaçışı beyaz perdede bulmuştur. Nesibe, seyrettiği filmlerin etkisiyle bir hayal dünyasında yaşasa da bir süre sonra gerçeklerle yüzleşmesi gerecektir.
47'liler (Roman)
Romanda sosyoloji öğrencisi Emine Semra'nın şahsında, öğrenci olaylarına karışmış devrimci gençlerin 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında yaşadıkları anlatılır.
Berlin'in Nar Çiçeği (Roman)
Eser, Almanya'daki Türkleri bir Alman kadının (Frau Elfriede Lemmer) gözünden ele alır. Eserde, aynı apartmanda beraber yaşamak zorunda kalan iki farklı kültürün ön yargılarla başlayan ilişkileri işlenir. Eser, bu farklı kültürlerin ön yargılardan sıyrıldığında aynı çatı altında yaşayabileceklerini göstermeye çalışır.
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Füruzan'ın Gözünden Almanya: "Berlin’in Nar Çiçeği" Adlı Eserde Ötekileştirme Olgusu ve Ortak Payda, Burcu ÖZTÜRK, Hikmet ASUTAY
 • Füruzan'ın Hikayeciliği Üzerine Bir Araştırma, Gülten Bulduker
 • "Öteki"ne Aşk ya da Bir Mazide Kalış hikayesi: Gül Mevsimidir, Mehmet Güneş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.