Yavuz Selim

Turan Oflazoğlu
Turan Oflazoğlu'nun tarihî oyunu. 
İki perdelik bir trajedidir. Oyun, Yavuz Sultan Selim‘in şehzadelik döneminden vefatına kadar uzanan zaman dilimini işlemektedir. 
Oyun Şehzade Selim‘in babasının yönetimiyle ilgili şikayetleriyle başlar. Selim, defalarca babasından Şah İsmail'e karşı tedbir almasını istemesine rağmen uyarılarının dikkate alınmamasından rahatsızdır. Ona göre artık babası yaşlanmış ve yorulmuştur. Sultan Beyazıt artık devlete tam hâkim olamamaktadır. Toplumsal düzen yok olmuştur. Sultan Selim tahta geçince ilk iş olarak Şah İsmail üzerine ordu hazırlamaya başlar. Oyunun birinci perdesini Çaldıran zaferiyle sonlandıran yazar, ikinci perdede Mercidabık, Ridaniye ve Macaristan seferlerine değinir. 
Uzun planlamalar ve hesaplar sonrasında Mısır seferine karar veren Sultan Selim, sefer öncesinde yine müftüden fetva alır. Oyun bir anlamda Sultan Selim‘in boş yere kan akıtmadığı mesajını taşımaktadır. Yazar, Sultan Selim‘in bir devlet lideri olarak kendi topraklarının bütünlüğünü korumayı esas aldığını, devletin bekası için tehlike oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalıştığını göstermektedir. Ayrıca sefer düzenlemeden önce durumun maddi ve manevi açıdan bütün detaylarıyla değerlendirildiği ve gerekli hazırlıklar tamamlanmadan harekete geçilmediği belirtilmektedir. 
Oflazoğlu oyunun sonlarında, İran ve Mısır zaferleriyle doğuyu sağlama alan Sultan Selim‘in artık batıya yönelişini ve ordu Mısır‘dayken boşluktan istifade eden Macarların Bosna‘ya saldırıp İzvornik sancak beyini öldürmeleri sebebiyle Macaristan'a sefer düzenleme arzusunu işler. 
Bu arada da yer yer Sultan Selim‘in sırtında çıkan çıbandan bahsedilir. Oyun, zorlu çölleri aşan, büyük düşman ordularını tarumar eden Sultan Selim‘in, sırtındaki çıbana mağlup olup vefat etmesiyle biter.

İlgili SayfalarYararlanılan Kaynak

Bir Cihan Padişahını Sahnede Seyretmek - A.Turan Oflazoğlu'nun "Yavuz Selim" Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme, Selami Alan - Yakup Alan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.