Latife Tekin (1957)

Latife Tekin
 • Cumhuriyet dönemi roman yazarı.
 • 1957'de Kayseri'de doğdu.
 • 1966'da İstanbul'a göç eden ailesi şehrin gecekondu mahallelerinden birine yerleşir. 
 • 1974'te Beşiktaş Kız Lisesinden mezun olur.
 • 1983'te yazdığı "Sevgili Arsız Ölüm" romanıyla edebiyat dünyasına adım atar. İlk romanında İstanbul'da yaşadığı gecekondu hayatının izleri vardır.
 • 1997’de Bodrum'a bağlı Gümüşlük beldesine yerleşir. 
 • Yeryüzünün yaşanılabilir kılınması için mücadele veren değişik disiplinlerden kişi ve kuruluşların bir araya gelmesine öncülük eden Gümüşlük Akademisinin kurucuları arasındadır.
 • "Unutma Bahçesi" romanı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü aldı.
Edebi Kişiliği
 • Modernist romanın önemli isimlerinden biridir.
 • 1980 sonrası Türk romanında farklı dil ve kurgu anlayışı ile dikkat çeker.
 • Türk edebiyatında "büyülü gerçekçi" anlatım tarzıyla ön plana çıkmıştır.
 • İlk romanlarında halk anlatı geleneğinden, hurafelerden, masallardan ve destanlardan yararlandı. Özellikle ilk beş romanında geleneksel anlatım olanaklarını kullanan modernist bir yazardır.
 • Romanlarında olay örgüsünün bulunmaması; neden-sonuç ilişkisinin olmaması; kişi, zaman ve mekânın belirsiz olması; birden fazla anlatıcı ve bakış açısı kullanması modern ve postmodern roman anlayışının ürünüdür.
 • Romanlarında postmodern teknikleri kullansa da bütünüyle postmodernist bir romancı olduğunu söylemek zordur.
 • "Ormanda Ölüm Yokmuş" yazarın roman anlayışının ikinci evresinin başlangıcıdır.
 • Bu romanla birlikte son üç romanında doğa ve kadın ön plana çıkar. 
 • Yazdığı sekiz romanın yanı sıra bir senaryo, bir anı-öykü ve bir de deneme kitabı yayımlamıştır.
Tüm Eserleri
 • Romanları: Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi, Muinar, Sürüklenme, Manves City

 • Senaryo: Bir Yudum Sevgi

 • Anı-öykü: Gümüşlük Akademisi

 • Fıkra-Deneme: Rüyalar ve Uyanışlar Defteri
Büyülü Gerçekçilik Nedir?
Bu tür romanlarda gerçek ile gerçek dışı birlikte ele alınır. Bu durum roman kişileri tarafından da olağan olarak karşılanır. Geniş bilgi için tıklayınız.
Sevgili Arsız Ölüm
Yazarın ilk romanıdır. Masalsı ögelerle ve gerçeğin birbirine paralel ilerlediği bir eserdir. Roman, Aktaş ailesinin dışa kapalı bir köyde başlayıp büyük şehirde son bulan serüvenidir. Romanın kurgusu iki farklı bölümden oluşur. İlk bölümde masalsı unsurlar ön plana çıkarak gerçeküstü olaylar işlenir. İkinci bölümde şehre göç eden aile, şehir yaşantısının çetin ve sert gerçekliğiyle karşı karşıya kalacaktır. Geniş özet için tıklayınız.
Muinar
Roman, kocakarı Muinar'ın, kahraman anlatıcı olan Elime adlı karakterin içinde uyanmasıyla başlar. Muinar'a göre eski ve yeni bütün düşünceler çökecektir. Dünyada bir hayatın sonuna gelinmiştir. Dünya çevresel bir felaketin eşiğindedir ve bu felaketi ancak kadınlar önleyebilir. Romanda iki kadın; politika, fal, bulmaca, araba yarışları, nükleer savaşlar, Amerika, Kürt, Ermeni meseleleri, erkeğin kadına hükmetmesi, doğa, yok oluş gibi hemen her konuda çene çalmaktadır.
Çıkmış Soru
Yazar, 1980 sonrası Türk edebiyatının yenilikçi isimlerinden biridir. İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklığın meydana getirdiği yabancılaşmayı; yabancılaşan bireylerin içsel yolculuklarını ve onların yoksul hayatlarını işledi. Daha önceleri toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları gerçeküstücü bir yaklaşımla ele aldı. Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, Unutma Bahçesi adlı romanlarında hayatın gerçeklerini gözleme dayalı bir anlayışla halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararlanarak aktardı.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2019)
A) Leylâ Erbil    B) Sevgi Soysal    C) Latife Tekin
D) Nazlı Eray    E) Pınar Kür
İlgili Sayfalar
 • Latife Tekin'in Romancılığı, Macit Balık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.