Sempozyum (Bilgi Şöleni)

 • Bir konunun uzmanlarınca yapılan konuşmalardan oluşan bilimsel toplantı.
 • Sempozyumlar, daha çok kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Kimi sempozyumlar birkaç gün devam edecek şekilde düzenlenir.
 • Sempozyumda ele alınacak konu ve her konuşmacının üzerinde duracağı husus önceden belirlenir.
 • Sempozyumlar, diğer konuşma türlerine göre daha bilimsel ve ciddi bir hava içinde geçer.
 • Sempozyumda konuşmacılar gibi dinleyiciler de ilgili konuda az çok uzmanlaşmış kişilerdir. 
 • Sempozyumda yapılan konuşma metinlerine bildiri (tebliğ) denir.
 • Bir bildirinin en önemli özelliği, konuyla ilgili yeni bir bulgu ya da yaklaşım ortaya koyabilmesidir. Başka bir ifade ile sempozyumda bir iddia ile ortaya çıkış vardır.
 • Sempozyumda sunulan bu bildiriler yayımlanarak bilim dünyasına sunulur.
 • Sempozyumda konuşmacı üzerinde durduğu konu hakkında daha önce söylenen ve bilinenleri kısaca özetleyerek kendisinin getirdiği yeniliği delilleriyle ortaya koyar.
 • Sunulan bildiriler tartışmaya açıktır. Bu bakımdan konuşmacı tebliğini dinleyicilerin görüşüne sunar. Verilen tebliğ bilim dünyasından kabul de görmeyebilir.
 • Sempozyumu, oturum başkanı olarak görevlendirilen kişi yönetir. Başkan, sempozyumu açarken konu ile ilgili gerekli açıklamaları yaparak konuşmacıları dinleyicilere takdim eder. 
 • Konuşmalar bittikten sonra oturum başkanı, ortaya konan görüşleri özetler ve toplantıyı kapatır. 
 • Sempozyumun oturumlarında başkanın dışında konuşmacı sayısı üç ila altı kişi arasında değişir. Her konuşmacıya ortalama 10-20 dakika konuşma süresi tanınır. Konuşmacılar belirlenen süreyi aşmamalıdır. 
Örnek Sempozyumlar
 • 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu
 • Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu
 • Onkolojide Arayışlar Sempozyumu
 • İşitme Teknolojileri Sempozyumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenler Sempozyumu
 • Yazılışının 950. Yıl Dönümünde Kutadgu Bilig ve İlk İslami Türkçe Metinler Sempozyumu
 • Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.