Gazel

Derdim nice bir sinede pinhân ederim ben
Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

Âh ile komam dilleri zülfünde huzûra
Cemiyyet-i ağyârı perîşân ederim ben

Cemiyyet-i ağyârı ger etmezse perîşân
Çarh-ı feleği aksine gerdân ederim ben

Yâr olmayıcak zehr-i sitemdir bana bâde
Bilmem nice def-i gam-ı hicrân ederim ben

Gûyâ ki olur dîdelerim maden-i yâkût
Her gâh ki yâd-ı leb-i cânân ederim ben

Bu hâl ile âvârelik el verse bana ger
Baştan başa dünyâyı gülistân ederim ben

Nefî gibi yârâna demem dahi nazîre
Yâ bu gazeli zîver-i dîvân ederim ben


Nefi

Günümüz Türkçesi

1. Beyit

Derdim nice bir sinede pinhân ederim ben
Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben


sine (mec.): gönül, yürek
pinhan: gizli, saklı
viran: yıkık, dökük

Ben derdimi kalbimde daha ne kadar saklarım, bir âh ile bu âlemi yıkarım ben.

2. Beyit

Âh ile komam dilleri zülfünde huzûra 
Cemiyyet-i ağyârı perîşân ederim ben 

dil: gönül
zülf: Yüzün iki yanından sarkan saç
ağyar: eller, yabancılar 

Âh ederek gönülleri senin zülfünde rahat bırakmam, rakiplerimin hepsini perişan ederim ben.

3. Beyit

Cemiyyet-i ağyârı ger etmezse perîşân 
Çarh-ı feleği aksine gerdân ederim ben 

cemiyyet-i ağyar: yabancıların hepsi
ger: eğer
çarh-ı felek: feleğin çarkı
gerdân: dönen

Eğer sevgilinin çevresindeki rakipler dağılmazsa o feleğin çarkını tersine çeviririm ben. 

4. Beyit

Yâr olmayıcak zehr-i sitemdir bana bâde 
Bilmem nice def-i gam-ı hicrân ederim ben 

sitem: zulüm, eziyet, çıkışma
bâde: şarap
def: gidermek, savmak 
gam: üzüntü, kaygı 
hicran: ayrılık

Sevgili yanımda olmayınca şarap bana zulüm olur, bilmem ayrılığın verdiği üzüntüyü nasıl gideririm ben. 

5. Beyit

Gûyâ ki olur didelerim maden-i yâkût 
Her gâh ki yâd-ı leb-i cânân ederim ben 

dide: göz
maden-i yâkut: yakut madeni
leb: dudak
yâd: hatırlama, anma

Her ne zaman ki sevgilinin dudağını anarım ben, gözlerim sanki yakut madeni olur.

6. Beyit

Bu hâl ile âvârelik el verse bana ger 
Baştan başa dünyâyı gülistân ederim ben

ger: eğer
gülistan: gül bahçesi

Şayet bu hal ile avarelik bana fırsat verirse dünyayı baştan başa gül bahçesi ederim ben.

7. Beyit

Nefî gibi yârâna demem dahi nazîre 
Yâ bu gazeli zîver-i dîvân ederim ben

yârân: dostlar
ziver: süs

Nefi gibi dostların şiirlerine de nazire söylemem, söylersem de bu gazeli divanın süsü ederim ben.

İlgili Sayfalar

Nefi
Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.