Asaf Halet Çelebi (1907-1958)

Asaf Halet Çelebi
 • Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
 • 1907’de İstanbul’da doğdu.
 • Galatasaray Lisesinde okudu.
 • Çocukluğunda, babasından Arapça ve Farsça, Galatasaray Lisesinde Fransızca, memuriyeti sırasında da Hintçe ve Sanskritçe öğrendi.
 • Uzun süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Kitaplığında kütüphane memurluğu yaptı.
 • 15 Ekim 1958’de öldü. 

 • Sanat Anlayışı
 • "Kültür Şairi" ya da "Bobstil Şair" olarak anılır.
 • Hem "Saf Şiir" hem de şiirlerinde ele aldığı temalar nedeniyle "1960 Sonrası Mistik Duyarlılık Şiiri" içinde gösterilir.
 • İlk şiirleri klasik divan şiiri tarzındadır.
 • 1939'dan itibaren devrin şiir okuyucusu tarafından yadırganan şiirleriyle dikkat çeker.
 • Geniş anlamlar içeren anlaşılması zor bir şiir anlayışına sahiptir.
 • Şiirlerinde farklı din ve kültürlerin izleri görülür. 
 • Tasavvuf, Hint mistisizmi ve Budist felsefeyi de içeren geniş bir kültüre sahiptir.
 • Doğu medeniyetlerine ait temaları, Batılı biçimlerle sundu (modern gelenekçi).
 • Şiirlerine geçmişe dönük, mistik ve masalımsı bir hava hakimdir.
 • Şiirleri, anlamı herkes tarafından bilinmeyen farklı dillere ait sözcük ve sözcük grupları içerir.
 • Serbest tarzda ölçüsüz, kafiyesiz ve edebi sanatlardan mümkün olduğunca arındırılmış şiirler yazdı.
 • "Benim Gözümle Şiir Davası" başlıklı yazılarıyla şiir anlayışını (poetikasını) ortaya koydu. Yazılarında okuyucunun şiirinde kapalı bulacağına inandığı hususları açıkladı.
 • Makaleleri Ağaç, Büyük Doğu, İstanbul ve Türk Yurdu gibi bazı dergilerde yayımlandı.
 • Kitap halinde yayımlanan eserlerinin sayısı şiir kitaplarıyla birlikte on beşi bulmaktadır. 

 • Eserleri
 • Şiir Kitapları: He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum
Şiirlerinden...
He 
vurma kazmayı
                   ferhâaad
 
he'nin iki gözü iki çeşme
                        âaahhh
 
dağın içinde ne var ki
güm güm öter
ya senin içinde ne var
                    ferhâaad
 
ejderha bakışlı he'nin
iki gözü iki çeşme
ve ayaklar altında yamyassı
 
kasrında şirin de böyle ağlıyor
                              ferhâaad
İbrahim 
ibrahim
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim

güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrahim
güneşi evime sokan kim

asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zamansız bahçeleri kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrahim
gönlümü put sanıp da kıran kim
(buhtunnasır: Babil Kralı) 
İnsanlar

yeryüzünde olmuşlar 
kafaları kafama benziyor
elleri ayakları var
                    benim de var

su istiyorum
             su veriyorlar
meramımı anlıyorlar
             ağzımın kımıldanışından
dokununca gövdelerine
             kaçmıyorlar

soruyorum kim olduklarını
insanız
         diyorlar
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Asaf Halet Çelebi'nin Şiirinde Geleneğin İzleri, Mustafa Aydemir
 • Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Memet Fuat
 • TDV İslam Ansiklopedisi Asaf Halet Çelebi Maddesi, Abdullah Uçman

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.