Nergisi (? - 1635)

 • 17. yüzyıl divan şair ve yazarı.
 • Bosna doğumlu sanatçının asıl adı Mehmet'tir.
 • Müderrislik ve kadılık yaptı.
 • IV. Murat tarafından Revan seferine vakanüvis olarak davet edildi. Bu sefer sırasında Gebze yakınlarında atından düşerek öldü.
Sanat Anlayışı
 • Süslü nesrin önemli isimlerinden biridir.
 • Mensur hamsesi ile tanınır. Bir şairin beş mesnevisini karşılamak için kullanılan "hamse" kavramı, Nergisi ile farklı bir boyuta ulaşır. Nergisi hikayelerini nesirle (düzyazı) yazmıştır. 
 • Hamsesinde yer alan Meşakku'l-Uşşak ve Nihalistan mensur hikâye geleneğinin önemli eserleridir. İki eser de modern hikâyeciliğin habercisi sayılabilecek tekniklere sahiptir.
 • Hikayeleri dönemin sosyal hayatını yansıtması bakımından orijinallik gösterir.
 • Eserlerinde şahsi gözlem ve deneyimlerinden yararlanmıştır.  
 • Dili oldukça sanatlı ve ağırdır.
 • Şiirlerinde daha sade bir dil kullansa da nesirdeki başarısını yakalayamaz.
Hamse'de Yer Alan Eserler
 • Meşakku’l-Uşşâk: Eserde birbirinden bağımsız on aşk hikayesi vardır. Yaşanmış olayları anlatan bu hikâyelerde sanatçının yaşadığı çevrenin ve dönemin izleri vardır. 
 • Nihalistan: Sanatçının ustalık dönemi eseridir. Yirmi beş hikayeden oluşan eserde cömertliğe, aşka, ahlaka ve tövbeye dair hikaye ve fıkralar vardır.
 • İksir-i Saadet: Tercümedir. Eser, içine serpiştirilen şiirlerle zenginleştirilmiştir.
 • Kanunü’r-Reşâd: Siyasetname türündeki eser, bir tercümedir.
 • Gazavât-ı Mesleme: Tarihî olaylar yanında birtakım masal unsurları da içeren tercüme bir eserdir.
Diğer Eserleri
 • Münşeat: Yüksek rütbedeki kişilere ya da makamlara mektup yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine yazılmıştır.
 • Horosnâme: Horozla tilki hikâyesinden ibaret olan mensur bir hikayedir.  
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı
 • Nergisi’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar, Bahir Selçuk
 • TDV İslam Ansiklopedisi Nergisi Maddesi, Süleyman Çaldak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.