Tamlamalar (Sözcük Grupları) Konu Testi 1

Yitik neşesi kalbimin,
Artık bütün türküleri unuttum,
Ben garip bir yolcu oldum,
Sonu yok bu gezintimin.
1. Bu dizelerde kaç ad tamlaması vardır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı, yüzün ellerin
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
2. Dizelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Tamlayanı sıfat almış isim tamlaması
C) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması
D) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
E) Tamlananı adlaşmış sıfat olan isim tamlaması

İlgi adılı, belirtili isim tamlamalarında tamlanan durumundaki adın yerini tutan ektir.
3. Aşağıdakilerden hangisinde ilgi adılı kullanılmıştır?
A) Defterdeki tarife göre yaptım tatlıyı.
B) Elindekilerle yetinmeyi bilmelisin.
C) Seninki yine gelmiş erkenden.
D) Küçük odadaki koltuğu buraya taşıyalım.
E) Arkadakileri ön tarafa alalım.

4. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanı belirtme sıfatı almıştır?
A) Bir deli, kuyuya taş atmış; kırk akıllı çıkaramamış.
B) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
C) Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.
D) Aç tavuk kendini buğday ambarında görür.
E) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.

Gülnaz yattığı yerden çocuklarının nefeslerini dinliyor, bağırmamak için alt dudağını ısırıyor, kapalı kirpiklerinin arasından sızan gözyaşları şakaklarına doğru sessizce süzülüyordu.
5. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim-fiil grubu
B) Birleşik zamanlı eylem
C) Sıfat-fiil grubu
D) Belirtili isim tamlaması
E) Edat grubu


Git hemşehrim git kardeşim toprağına yüz sür
Odur karşı kıyadan cümlemizi düşünür
Resimlerinde bile melul mahzun düşünür
Atatürk'üm kabrinde rahat uyumak ister.
6. Dizelerde kaç tane tamlayanı düşmüş ad tamlaması kullanılmıştır?
A) 3    B) 4    C) 5    D) 6     E) 7

Beyaz yelkenlerinde ölgün bir kızıllığın
Titrek son akisleri dalgalandı belirsiz;
Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş sıfat
B) Tekrar grubu (ikileme)
C) Belirtisiz ad tamlaması
D) Belirtili ad tamlaması
E) Sıfat tamlaması

Ben şimdi öbür işçilere bakıyorum. Herkes önündeki yemeği azar azar yiyor. Tabakları boşaldıkça lokmaları daha küçültüyorlar. Bunun sebebini düşünüyor ve buluyorum: Yemek bitecek diye korkuyorlar.
8. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Zincirleme ad tamlaması
B) Tamlayanı adıl olan ad tamlaması
C) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
D) Zarf görevinde ikileme
E) Birden fazla sıfat tamlaması

(I) Benim çocukluğum Birinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar. (II) O zaman "Dünya Savaşı" demek saman ekmeği yenen devir demekti. (III) Yakup Kadri bir ozanı yermek için “Saman yiyen nesil” diye tarizde bulunmuştu. (IV) Ben savaş yıllarında sekiz dokuz yaşlarındaydım. (V) Yani saman yiyen neslin en küçük kuşağından idim.
9. Numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı sıfat almış bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

10. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?
A) Sanatçı, 1931’de Datça’da, ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş.
B) Yaşar Kemal, Kıratsız Köroğlu elsiz ayaksız fukara bir oğlancık, der.
C) Modern dünyada teknoloji ve hız çok önemlidir.
D) "Türkiye'nin Kalbi Ankara" belgeseli, yakın tarihimizin en önemli dokümanlarından biridir.
E) Cingöz Recai, en tanınmış Türk polisiye roman kahramanıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
A) Bu yazı İstanbul'un tarihindeki büyük yangınları ele alıyor.
B) Akşama doğru yağmur bulutları yerini dağları kaplayan sise bıraktı.
C) Gölköy ilçesi; yayları, gölleri ve kültür varlıklarıyla saklı cennetlerinden biri.
D) Ahmet Mithat Efendi, eserlerini halkı eğitmek için kaleme almıştır.
E) Okyanus adalarında yaşayan bu halklar, geçimlerini denizden sağlıyor.

(I) Kasr-ı Hümayun, hükümet konağının yanmasından sonra bu işlevi üstlenmiştir. (II) İşgal yıllarında bir süre İngilizlere tahsis edilmiş, (III) sonrasında tekrar hükümet konağı yapılmıştır. (IV) Bina, yapılan düzenlemenin ardından 1967'de müzeye çevrilmiştir. (V) 1999 depreminde hasar gören Kasır, 2004'te restore edilmiştir.
12. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "sıfat-fiil grubu" sıfat olarak kullanılmıştır?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

İzmit'in Kemalpaşa Mahallesi'nde bir tepe üzerinde yer alan Saat Kulesi, İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle yaptırılmıştır.
13. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz ad tamlaması
B) Sıra sayı sıfatı
C) Zincirleme ad tamlaması
D) Sıfat fiil grubu
E) Zarf fiil grubu

1932'de "Dünya Güzeli" seçilen Keriman Halis, dönemin estetik anlayışını temsil eden İstanbullu bir Çerkez kızıydı.
14. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf tümleci
B) Birleşik eylem
C) Belirtisiz ad tamlaması
D) Zincirleme ad tamlaması
E) Türemiş sıfat

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
15. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla sıfat tamlaması
B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
C) Geçişli eylem
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Çekimli eylem

16. Aşağıdakilerin hangisinde "sıfat-fiil grubu" özne görevindedir?
A) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
B) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
C) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
E) Zulüm ile âbad olanın akıbeti berbat olur.

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıfat-fiil eki almış birleşik eylem
B) Yüklem görevinde belirtili ad tamlaması
C) Dolaylı tümleç görevinde sıfat tamlaması
D) Özne görevindeki işaret adılı
E) Birden fazla sıfat tamlaması

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "kurallı birleşik sıfat" kullanılmamıştır?
A) Belki haziranda mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
B) Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini
C) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık,
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
D) Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine,
Dikkatim hadisenin vardı derinliklerine
E) "Ben sarı saçlı bir kız sevdim"
Bir cümledir, sevda dolu bir cümle

19. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasını nitelemiştir?
A) Dün akşam yine eski hesapların ortasında kaldık.
B) O çöp kovasını banyoya koyalım bence.
C) Sert bakışının ardında çok farklı bir insan var.
D) Bugün yeni edebiyat öğretmenimiz göreve başlayacak.
E) Kırık kalpler durağında inecek var.

Evlerin çoğu eskidi gitti tamir edilemedi.
Evlerin çoğu gereği gibi tasvir edilemedi.
Kimi hayata doymuş göründü,
Bazıları zamana uydular.
Evlerin içi oda oda üzüntü,
Evlerin dışı pencere, duvar.
20. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz ad tamlaması
B) Belgisiz zamir
C) Tamlananı zamir olan ad tamlaması
D) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
E) Belirtili ad tamlaması

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.


Cevaplar

1.B  2.E  3.C  4.E  5.A  6.E  7.C  8.A  9.E  10.C  11.D  12.E  13.E  14.A  15.C  16.D   17.C 18.D  19.D  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.