Dünya Edebiyatı Çıkmış Sorular

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmişlerdir? (1976)
A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal, Eflatun
C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E. Zola

"Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Don Kişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerine bilgiler vermişlerdir."
2. Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir? (1981)
A) Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget
B) Gustave Flaubert - Alphonse Daudet - Halit Ziya
C) Honore De Balzac - Moliere - Marcel Proust
D) Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahattin Eyüboğlu
E) Honore De Balzac - Cervantes - Stendhal

"Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor musun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tanrı'nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına
hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimetler bizim ilk servetimiz olacaktır."
3. Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir? (1984)
A) Don Quijote’tan
B) Hamlet'ten
C) Faust’tan
D) Tartuffe’den
E) Goriot Baba'dan

"Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler."
4. Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir? (1984)
A) Balzac   B) G. Flaubert   C) E. Zola   D) Tolstoy   E) V. Hugo

O, bu yazarları fazla romantik ve bilim dışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor, hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.
5. Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1986)
A) E. Zola   B) G. Flaubert   C) V. Hugo   D) V. Goethe   E) H. Balzac

Bir Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Hamlet, Faust gibi anıt eserler içinde sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?
6. Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1987)
A) Shakespeare     B) Aristophanes    C) Sophokles  D) Goethe   E) Dante

7. Moliere, Racine ve La Fontaine'in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? (1988)
A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
C) Aynı türden eserler vermeleri
D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. "Cromwel" adlı oyununun ön sözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak "Romantizm" akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı "Notre Dame'ın Kamburu" dünya klasikleri arasında yerini alır.
8. Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1990)
A) Voltaire  B) Diderot  C) Racine  D) Victor Hugo  E) Alexandre Dumas

9. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir? (1990)
A) Aiskhylos  B) Sophokles  C) Sokrates  D) Euripides  E) Aristophanes

10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? (1991)
A) Anna Karenina        B) Vadideki Zambak          C) Gülünç Kibarlar
D) Tom Sawyer’in Maceraları               E) Madam Bovary

11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz?
A) J.J. Rousseau   B) Chateaubriand   C) Schiller   D) Lamartine   E) Racine


O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim, ---- yaşatan ----.
12. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? (2006)
A) Cervantes’i – Don Kişot’tur
B) Geothe’yi – Faust’tur
C) Shakespeare’i – Hamlet’tir
D) Charles Dickens’ı – David Copperfield’dır
E) Stendhal’ı – Anna Karenina’dır

(I) Othello adlı (II) tragedya 1603 yılında (III) William Shakespeare tarafından kaleme alınmıştır. Bu yapıt, (IV) kıskançlığı konu alan (V) ilk roman olduğu için önemlidir.
13. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

(I) Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle (II) didaktik şiir türünde ürün vermiş bir ad da (III) Moliére’dir. En önemli yapıtı (IV) Fabllar’dır. Bu türdeki ürünleri ondan önce (V) Ezop denemiştir.
14. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) I.    B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.

Kimi yapıt ve karakterler, okurca öyle benimsenir ki yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla karakterlerin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.
15. Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara bir örnek oluşturmaz? (2008)
A) Dostoyevski, Suç ve Ceza, Raskolnikov
B) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Feride
C) Halide Edip Adıvar, Tatarcık, Kör İsmail
D) Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean
E) Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil

Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan yazınsal yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır ---- Babalar ve Oğullar'ı. Romanın genç kahramanı, ünlü bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sayan aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandırıcı bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulmadan yaşayabilir miydi?
16. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir? (2008)
A) Turgenyev’in   B) Tolstoy’un  C) Puşkin’in   D) Çehov’un   E) Gogol’ün

Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov’un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü.
17. Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir? (2010)
A) Memduh Şevket Esendal
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Vüsat O. Bener
D) Ömer Seyfettin
E) Oktay Akbal

Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.
18. Buna göre J. J. Rousseau‘nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir? (2011)
A) Klasisizm   B) Realizm   C) Romantizm   D) Natüralizm   E) Empresyonizm

Romantik duyarlıktaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, ---- açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı Gustave Flaubert’in ---- yaptığı gibi.
19. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2012)
A) Mai ve Siyah’ta – Madam Bovary’de
B) Kırık Hayatlar’da – Salambo’da
C) Bir Ölünün Defteri’nde – Duygusal Eğitim’de
D) Aşk-ı Memnu’da – Üç Hikâye’de
E) Nemide’de – Ermiş Antonius ve Şeytan’da

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.D  2.E  3.A  4.C  5.A  6.B  7.B  8.D  9.C  10.C  11.E  12.E  13.E  14.C  15.C  16.A  17.D  18.C  19.A

4 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.