Yusuf ile Zeliha Özet

Yusuf ile Zeliha
Vardı Kenân’da bir ulu kişi
Adı Yakub kendi peygamber kişi

Yusuf adlı vardı bir oğlu onun
Şimdi işit bu sözü varsa canın

Yedi yaşında idi Yusuf Nebi
Suratı güzel yok idi onun gibi

Bir gece yatarken o düş görür
Ertesi gün onu Yakub'a sorar

Der ey baba yatardım bu gece
Bir garip düş gördüm işit nece

Söyleyiver tabirini onun bana
Söyleyeyim o gördüğüm düşü sana

Gördüm ay ve güneş on bir yıldız
Secde kılarlar hepsi bana düz

Döndü Yakub söyledi dedi canım
Sakla düşünü sözümü işit benim

Olmaya ki söyleyesin başkasına
Düşünü işitip kızmasın sana

Ya oğul hoştur senin bu düşün
Saltanatla geçecek ömrün yaşın

Hak seni sultan kılacak herkese
On bir kardeşin duracak hizmetine
...
(Günümüz Türkçesi)


Özet

Yakup peygamberin yedi yaşındaki eşsiz bir güzelliğe sahip, iyi huylu oğlu Yusuf bir rüya görür. Rüyasında güneş, ay ve on bir yıldız kendisine secde etmektedir. Rüyasının tabirini babasına sorar. Babası ömrünün sultanlıkla geçeceğini söyler. Düşünü kardeşlerine söylememesi için onu uyarır. Yakup'un üvey kızı Dünya Hatun konuşulanları duyar ve gidip diğer kardeşlerine söyler. Kardeşleri kıskanıp Yusuf'u ortadan kaldırmayı düşünür. Bir gün kıra gezmeye gidiyoruz diyerek Yusuf'u alıp giderler. Yehuda'nın öldürme fikrine karşı çıkması ile Yusuf'u bir kuyuya atarlar. Babalarına Yusuf’un kanlı bir gömleğini gösterip "Yusuf'u kurt kaptı." derler. Yusuf kuyuda beklerken oradan geçmekte olan bir kervan onu kurtarır. Kardeşleri kervanı görüp gelirler. Bu, bizim kölemiz dedikleri Yusuf'u kervancılara satarlar. 
Kervancılar çeşitli maceralardan sonra Yusuf'u Mısır'a getirirler. Mısır halkı Yusuf'u görünce onun güzelliğine hayran olur. 
Zeliha, Mağrip hükümdarının kızıdır. Düşünde birçok kez Yusuf'u görmüştür. Zeliha, Yusuf'u görünce düşünde gördüğü kişinin o olduğunu anlar ve eşi Kutayfer'den ne pahasına olursa olsun onu almasını ister. Kutayfer ağırlığınca altın vererek onu satın alır. Aradan yıllar geçer. Yusuf genç bir delikanlı olur ve Zeliha'nın ona karşı olan aşkı da şehirde iyice yayılmaya başlar. Zeliha bu konuda kendisini ayıplayan Mısır'ın seçkin kadınlarını saraya davet eder, onlara yemeleri için portakal verir ve bu arada onlara Yusuf'u gösterir. Hepsi Yusuf’un güzelliğinden ellerini keserler ve Zeliha’ya hak verirler. Zeliha sürekli Yusuf ile olmak ister, Yusuf ise her defasında onu reddeder. 
Sonunda Zeliha, Yusuf'a iftira atar ve onu zindana attırır. Yusuf zindanda yedi yıl kalır. Saki ve aşçı da zindandır. Onlar gördükleri düşleri Yusuf'a yorumlatırlar. Yusuf, sakiye üç gün içinde serbest kalacağını, aşçıya ise asılacağını söyler. Yusuf'un söyledikleri çıkar. 
Hükümdar bir gün düşünde yedi zayıf sığırın yedi semiz sığırı yediğini, yine yedi kuru başağın yedi yeşil başağı sardığını görür. Bu düşü kimse yorumlayamaz. Saki, Yusuf'u hatırlar ve düşü ona yorumlatır. Yusuf, Mısır’da yedi yıl bolluk ve yedi yıl kıtlık olacağını söyler. Bolluk zamanında buğdayın depolara konmasını, kuraklık zamanında halka dağıtılmasını söyler. Bunun üzerine Yusuf, zindandan çıkarılır ve hükümdar Yusuf'u kendisine yardımcı yapar. Kenan ülkesinde kuraklık dayanılmaz boyuta gelince Yakup oğullarını Mısır'a buğday almaları için yollar. Kardeşleri Yusuf'u tanımaz. Yusuf da kendini onlara tanıtmaz ve istedikleri kadar buğday verir. Bir daha ki gelişlerinde küçük kardeşleri Bünyamin’i de getirmelerini ister. Bu arada Zeliha, bütün malını mülkünü Yusuf’tan haber getirenlere verip iyice fakir düşmüştür. Yusuf’un kardeşleri tekrar geldiklerinde Bünyamin’i de getirirler. Yusuf, onun yüküne zahire ölçeğini gizletir. Bünyamin yakalanıp hırsızlıkla suçlanır ve alıkonur. Kardeşleri bu durumu babalarına söyleyince Yakup, Mısır Azizi'ne durumunu anlatan bir mektup yazar. Yusuf bu mektubu aldıktan sonra kendini kardeşlerine tanıtır ve gömleğini onlarla babasına yollar. Babası gömleği gözlerine sürünce görmeyen gözleri açılır. Sonra hepsi birden Mısır'a Yusuf’un yanına giderler.  
Yetmiş yıllık ayrılıktan sonra baba oğul birbirlerine kavuşurlar. Kardeşleri de Yusuf’tan af dileyip önünde eğilirler. Böylece Yusuf’un gördüğü düş gerçekleşmiş olur. Bu arada Zeliha eski güzelliğini yitirmiş ve yaşlanmıştır. Yusuf, Zeliha'nın eski güzelliğine kavuşması için dua eder. Eski güzelliğine kavuşan Zeliha ile Yusuf evlenir ve dört oğulları olur. Daha sonra Yusuf, kardeşleri ve kendine inananlarla yeni bir şehir kurar ve buraya yerleşirler. 
Önce Yakup, sonra Zeliha, sonra da Yusuf vefat eder. Mısır’da tekrar kıtlık olur. Yusuf’un tabutunu su ortasına koyduklarında kıtlık geçer. En son Musa peygamber, Allah'ın emri ile Yusuf’un tabutunu Yakup peygamberin yanına götürür.

İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar

Yusuf ile Zeliha, Hazırlayan İbrahim Taş 
Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Zeliha Mesnevisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bugünkü Durumu, Şenol Korkmaz-Türkan Korkmaz Bulut

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.