Gazel

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırâhşânı bile

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile

Günümüz Türkçesi

1. Beyit

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Günümüz Türkçesi: Gittin ama bu canı (beni) hasretinle (baş başa) bıraktın, sensiz dost sohbetini bile istemem.

2. Beyit

Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

Günümüz Türkçesi: Sensiz meclisteki sitem zehrine benzeyen ve elden ele dolaşan kadeh bile bana bir belâ girdabı gibi görünür. 

3. Beyit

Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Günümüz Türkçesi: Bağa sensiz bakamam; gülen (açan) gül değil nazlı nazlı yürüyen servi (sevgili) bile gözüme ateş (gibi) görünür.  

4. Beyit

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırâhşânı bile

Günümüz Türkçesi: Dert ile bağrımdan öyle ah edeyim ki gökyüzünün parlak güneşi bile tersine dönsün. (kıyamet kopsun)

5. Beyit

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile

Günümüz Türkçesi: Eyvah, hüzünlü Neşati’nin sevgi eteği ayrılık dikeni ile yakasına kadar boydan boya yırtılmıştır. 

Bilinmeyen Sözcükler

sohbet-i yârân: dostların sohbeti
gird-âb-ı belâ (girdâb-belâ): bela girdabı, tehlikeli yer
mey-i zehr-âb-ı sitem: sitemin zehirli şarabı
sâgar-ı gerdân: dönen kadeh, elden ele dolaşan kadeh
çeşm: göz
gül-i handân: gülen gül
serv-i hırâmân: salınarak yürüyen servi (sevgili)
ah etmek: duyulan ıstırap neticesinde derin bir şekilde iç çekmek
çerh-i felek: feleğin çarkı
mihr-i dırâhşân: parlak güneş
hâr-ı firkat: ayrılık acısı
vâ-hayf: eyvah, ne yazık
dâmen-i ülfet: sevginin eteği
çâk olmak: yırtılmak
giriban: elbise yakası

İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnek Metinler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.