Gazel

Şükrâne senün yoluna bin cân ola bir gün
Ger hazretüne irmege imkân ola bir gün

Ol zülf-i perişânı bana gör neler eyler
Dimez ki bize gönli perişân ola bir gün

Ağyarı sürüp gönlüm evin halvet idüpven
Tâ kim gele ol yâr ana mihmân ola bir gün

İy bülbül-i dil-hasta melûl olma kafesde
Kim menzilün ol bâğ ile bustân ola bir gün

Hem bâd-ı sabâ gele beşaret vire gülden
Hem gonçe dahi gül gibi handan ola bir gün

Işkun yolına ok gibi cân toğrulık eyler
Tâ kaşlarunun yayına kurbân ola bir gün

Hicran sonucı vasla dönüp şâd ola Dâi
Bu gamdan anun derdine derman ola bir gün

Ahmet Dai

Günümüz Türkçesi

1. Beyit

Şükrâne senün yoluna bin cân ola bir gün
Ger hazretüne irmege imkân ola bir gün

Bin can senin yoluna şükran duyar bir gün 
Eğer huzuruna çıkmaya imkân ola bir gün

2. Beyit

Ol zülf-i perişânı bana gör neler eyler
Dimez ki bize gönli perişân ola bir gün

O dağınık saçlı gör bana neler eyler
Demez ki gönlü perişan ola bize bir gün

3. Beyit

Ağyarı sürüp gönlüm evin halvet idüpven
Tâ kim gele ol yâr ana mihmân ola bir gün

Yabancıları sürüp gönül evimde (onu) yalnız bıraktım
Ta ki gelsin o sevgili ona (gönlüme) misafir ola bir gün

4. Beyit

İy bülbül-i dil-hasta melûl olma kafesde
Kim menzilün ol bâğ ile bustân ola bir gün

Ey gönlü hasta bülbül kafeste mahzun olma
Ki konak yerin o bağ ile bahçe ola bir gün

5. Beyit

Hem bâd-ı sabâ gele beşaret vire gülden
Hem gonçe dahi gül gibi handan ola bir gün

Hem sabah rüzgârı gelip müjde versin gülden
Hem gonca dahi gül gibi neşeli ola bir gün

6. Beyit

Işkun yolına ok gibi cân toğrulık eyler
Tâ kaşlarunun yayına kurbân ola bir gün

Can aşkın yoluna sapmadan ok gibi gider
Ta kaşlarının yayına kurban ola bir gün

7. Beyit

Hicran sonucı vasla dönüp şâd ola Dâi
Bu gamdan anun derdine derman ola bir gün

Dâi ayrılık acısıyla sana kavuşup mutlu olsun
Bu gamdan onun derdine 
derman ola bir gün 

İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnekleri

Yararlanılan Kaynak

Ahmed-i Dâi Divanı'ndan İlk 50 Gazelin Şerhi, Mustafa Şentürk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.