Gelsin Bizden Can İsteyen

Gelsin bizden can isteyen
İstediği can bulundu
Mert olup meydan isteyen
Merdane meydan bulundu

Hakkın lütf u kereminde
Bin can biter bir deminde
Vücudum Mısr Camiinde
Yusuf-u Kenan bulundu

Kim görmedi ben tanladım
Sözü yerinde banladım
Yetmiş iki dil anladım
Mühr-ü Süleyman bulundu

Uyan ey gafil yatma dur
Hazır olgıl çalındı sur
Anlayubak gözün aç gör
Ol genc-i nihan bulundu

Hak ayan oldu halka faş
Çar anasır ceht-i şeş
Zerrede gizlendi güneş
Katrede umman bulundu

Kim ki Muhammet ümmeti
Halil İbrahim milleti
Zerrece yoktur illeti
Kim anda iman bulundu

Gözet Muhammet fahrini
Saygıl her işin ahrini
Gezerken gönül şehrini
Tahtında sultan bulundu

Kul olan kulluğun bilsin
Dirliğine kaim olsun
Ab-u hayat içen gelsin
Çeşme-i hayvan bulundu

Mürşidi iblis bahilin
Menzili yoktur gafilin
Özünü bilmez cahilin
İşine noksan bulundu

Ten vardı aslını buldu
Can yine yerine geldi
Söz bu yerde tamam oldu
Delil ü burhan bulundu

Merhemi yârdır yaranın
Tabibi yârdır yaranın
Muhyiddin'im biçarenin
Derdine derman bulundu

Muhyiddin Abdal (16.yy.)

Sözcükler

merdan: yiğitler
lütf: iyilik, bağış
kerem: cömert, iyilik
dem: zaman, an
Mısr: Mısır (ö.i)
tanlamak: hayret etmek, şaşmak
banlamak: bağırmak, yüksek sesle konuşmak
Mühr-ü Süleyman: Hz. Süleyman'ın mührü, Davut yıldızı
gafil: uyanık olmayan, habersiz
olgıl: ol
sur: Kıyamet günü İsrafil'in çalacağına inanılan boru.
anlayubak: anlamak
ol: o
genc: hazine
nihan: gizli
genc-i nihan: gizli hazine
ayan: belli, açık
faş: meydan çıkmış, anlaşılmış olan
çar: dört
anasır: unsur
cehd: çalışmak, çabalamak
şeş: altı
zerre: en küçük parça
katre: damla
umman: derya, okyanus
illet: hastalık
kim: ki (bağlaç)
anda: onda
fahr: övünme
saygıl: say
ahrini: sonrasını
kaim: ayakta duran
ab-u hayat: ölümsüzlük duyu
çeşme-i hayvan: hayat çeşmesi
mürşit: doğru yolu gösteren, pir, şeyh
iblis: şeytan
bahil: cimri, eli sıkı
menzil: mesafe, durak
burhan: kanıt
delil ü burhan: delil ve kanıt
biçare: çaresiz

İlgili Sayfa

👉 
Halk Edebiyatı Şiir Örnekleri

Yararlanılan Kaynak

Muhyiddin Abdal Divanı, Bayram Durbilmez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.