Yazım Yanlışları Konu Testi 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu, alışveriş esnasında kullanılan değerli bir madendi.
B) Taş devrinde âdemoğlu paraya ihtiyaç duymamış.
C) İlk kâğıt paralar 17.yy. sonlarında Avrupa’da basılmış.
D) Deri, MÖ 118'de Çinliler tarafından para olarak kullanılmış.
E) Bu dönemde sadece 50 kuruşluk banknotlar Almanya’da basılmıştır.

Oryantalizm çalışmaları, Avrupa’nın (I) Orta Doğu ve Asya’ya yayılma tarihinden soyutlanarak anlaşılamaz. Vasco de Gama tarafından 1498 yılında (II) Ümit Burnu’ndan (III) Asya’ya gidiş yolunun (IV) keşfedilmesi (V) Oryantalizm'in alanını büyük ölçüde genişletmiştir.
2. Parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Tatlı su kaynaklarının yüzde 90’ı kutuplardadır.
B) Yeryüzündeki suların büyük bir kısmı güneş enerjisiyle buharlaşır.
C) Bilim insanlarına göre yakın bir zamanda su savaşları başlayacak.
D) Yeraltı suları insanlar için büyük önem arz etmektedir.
E) Su, siyasi ve askerî çatışmaların başaktörü konumundadır.

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Bu para sadece eğitim için sarf edilmeliydi.
B) Üç adam bir çocuğu zaptedemedik.
C) Salonu hemen terk etti onu görünce.
D) Bu buluş, insanoğluna pek çok şey vadediyor.
E) Gelmediğini fark edecek diye çok korktum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Anadolu toprakları üzerinde birçok medeniyet kurulmuş.
B) O zamanlar Fırat Nehri üzerinde arabaların geçebileceği bir köprü yoktu.
C) Bu yapı, Türk mühendisler tarafından inşa edilmiştir.
D) Uluslararası işbirliğine önem vermeye devam edeceğiz.
E) BM, İkinci Dünya Savaşı'nın olağanüstü şartlarında kurulmuştur.

6. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Dünyada her yıl 700 milyon kişi sivrisinek sokması ile hastalanmaktadır.
B) Aydınlıktan kaçan hamam böceği özellikle geceleri dolaşır.
C) Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler.
D) Bu sular, yabancı ve yerli birçok denizanası türüne ev sahipliği yapmaktadır.
E) Muhabbet kuşları kendi dışkılarıyla oynamayı sever.

Pek çok (I) Ankaralının (II) hafta sonu sadece (III) alışveriş merkezlerinde dolaştığını düşünürsek özellikle (IV) günü birlik (V) aktiviteler için yerli turistleri yöreye getirecek çözümler üretilebiliriz.
7. Parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sınıfını direk geçen her öğrenci bu sınava başvurabilecek.
B) Bence kravatın rengi bu gömleğe uymamış.
C) Gözü lavabonun aynasındaki çatlağa takılıp kaldı.
D) Gazetecilere sürpriz bir parti vermek istiyordu.
E) İnsan bedeninin kompleks bir yapı olduğunu biliyorum.

(I) Osmanlı Devleti’nde fıtık hastaları çeşitli yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. (II) Kişinin talebi halinde devlet, gerekli muayenenin yapılarak kişinin fıtık illetine yakalanıp yakalanmadığı tespiti yoluna gitmiştir. (III) Talepte bulunan kişinin fıtık hastası olduğu anlaşılırsa kişinin çeşitli vergilerden muafiyeti sağlanmıştır. (IV) İyileşemeyecek durumda olan hasta eğer devlet görevlisi ise emekli edilerek maaş bağlanmasına karar verilmiştir. (V) Tımar sahiplerinin, askerlerin, tulumbacıların yanı sıra fıtık sebebiyle emekliliğe sevk edilen bir grupta polislerdir.
9. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

10. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna gelen sözcüklerin bölünmesiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) .......................... eşimin memleketinden bir telg-
raf aldık.
B) ..................................................A Millî Takım Ba-
şantrenörü bir basın açıklamasıyla istifa etti.
C) ............................................ periyodik sağlık kon-
trolleri bu yaşlar için çok önemlidir. 
D) .............................. finali okulumuzda yapılan sat-
ranç turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu.
E) ................................................... dedem annemi il-
kokula göndermediği için çok pişman olmuş.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Mukava bu iş için daha uygun olabilir.
B) Dedem çok mutaassıp bir adammış.
C) Burada birçok tehlikeye maruz kaldık.
D) Muayene sırasında rahatsızlanmış.
E) Mütemadiyen durumundan şikayet ederdi.

12. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Bu, bana babamdan yadigârdı.
B) Eşkâli hakkında elimizde bir veri yok.
C) İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
D) Odadan çıkarken masaya bir kâğıt bıraktı.
E) Tüm bunların bir tezgâh olmasından korkuyordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) TSK'nın internet sayfası bir siber saldırıya uğramış.
B) YÖK'ün son kararı kamuoyunda tepkilere neden oldu. 
C) Muhalefet partileri YSK'ye başvurarak karara itiraz edecekler.
D) Öğrencilerimiz hazırladıkları projelerini TÜBİTAK'a sundular.
E) MEB'in o iddialarla ilgili bir soruşturma başlattığını biliyoruz.

Osmanlıda ilk (I) matbaa 1727’de İbrahim Müteferrika tarafından (II) faaliyete geçirilmiştir. Burada ilk basılan kitap “Vankulu Lügati’dir”. Kültürel hayattaki bu değişimler (III) sahaflar ve okuyucular tarafından hemen kabul görmemiş zaman içinde yavaş yavaş (IV) yerleşebilmiştir. Bundan dolayı basma kitapların gelişi, (V) elyazması eserlerin ticaretini belli bir süre etkileyememiştir.
14. Parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Her sıranın 5'nci öğrencisi bir adım sağa çıksın.
B) 80 gün havada kalacak 4.500 m³lük bir balon tasarlamış.
C) Deniz ürünleri alerjisi çocukların %5'ini etkilemektedir.
D) Acil psikiyatri polikliniğine sadece yüz yirmi kişi başvurmuş.
E) Biz çocukken beştaş oynamayı çok severdik.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Otomobili Ford’un icat ettiğini sanan çoktur ama bu yanlıştır.
B) Sanatçımız yurt dışında yüzlerce sergiye katılmış.
C) 25. yıl dönümü nedeniyle birçok tebrik mesajı aldı.
D) Antrenmanlar sporcunun performansını artırmak içindir.
E) Taktir sayısı bir önceki döneme göre bir miktar artmış.

Kahve genellikle (I) Güney Amerika bitkisi olarak bilinir, fakat kahvenin üretim beşiği olan yer bizim Habeşistan olarak bildiğimiz Etiyopya'dan gelmektedir. Hatta adını da bu ülkenin (II) güneybatısında bulunan (III) Kaffa şehrinden aldığı rivayet edilmektedir. Kahve adının nereden geldiği ile ilgili başka bir (IV) rivayette  (V) Arapçada şarap anlamında kullanılan kahva isminden türediğidir.
17. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Öğrencilerimiz bu günün Türk tarihi için önemini bilmiyor. 
B) Herbiri alanında uzman öğretmenlerimizle yanınızdayız.
C) Bana hemen bir İngiliz anahtarı lazım.
D) Bugün burada sıra dışı birçok şey yaşadık.
E) Dün akşamüstü yaşananlar aramızda kalsın, isterim.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
yazım yanlışı vardır?
A) Mademki istiyorsun öyle ise durma git.
B) Seni sanki bir yerlerden tanıyorum.
C) Öyleki ben de onsuz yapamadım.
D) Hâlbuki ev sahibi teklifimizi kabul etmişti.
E) Oysaki onunla tanışmayı çok istemişti.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.B  2.E  3.D  4.B  5.D  6.C  7.D  8.A  9.E  10.C  11.A  12.C  13.A  14.E  15.A  16.E  17.D  18.B  19.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.