Ahmet Hamdi Tanpınar Konu Testi

Yaşadığı günlerde çoğu aydının gözünde "—" şairi olmaktan pek de öteye geçemeyen Ahmet Hamdi Tanpınar; şiir, hikâye, roman, deneme, edebî tenkit ve edebiyat tarihi alanında eserler kaleme alan ve yaşadığı devrin sosyal meselelerine çağdaşlarının çoğundan farklı bir gözle bakan bir düşünce adamıdır.
1. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bursa'da Zaman
B) Vatan
C) Gurbet
D) Fahriye Abla
E) Kaldırımlar

2. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sahnenin Dışındakiler
B) Huzur
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Mahur Beste
E) Beş Şehir

Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğum şeyleri hikâye ve romanlarımda anlatırım. Onun için mümkün olduğu kadar kapalı âlemler olmasını istediğim şiirlerimin anahtarlarını roman ve hikâyelerim verir.
3. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sanat anlayışını ifade ettiği bu parçaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi ona ait olmaz?
A) Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim
B) Bir zafer müjdesi burda her isim
Yekpare bir anda gün, saat mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın
C) Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı
Kızlara çeyizlerden bahsediyorum
Mahpuslara affı umumiden
D) Ve bir kadın beyaz, sakin, büyülü
Göğsünde kanayan bir zaman gülü
Mahzun bakışlarda dinler derinde
Olup olmamanın eşiğinde
E) Her lâhza başka şey ve hep kendisi
Yaralı bir ceylan gibi bakarak
Anın ve hareketin mucizesi
Uçuyor, duruyor, bekliyor…çıplak

4. Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir anlayışı için söylenemez?
A) Şiirlerinde estetik ön plandadır.
B) Hece ölçüsünü musiki bakımından yetersiz görmüştür.
C) Şiiri belli bir amaca ya da ideolojiye âlet etmemiştir.
D) Şiirleri üzerinde uzun süre çalışmış ve az şiir yazmıştır.
E) Şiirde anlamın kapalı olmasından yana tavır koymuştur.

5. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisine daha uzaktır?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ercüment Behzat Lav
E) Ziya Osman Saba

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyat tarihinin seçkin örneğini verdiği — ile makale, deneme, günlük ve mektuplarıyla zirveye yerleşmiştir. Onda sanat; tutkudur, kendini yenilemedir, kendini aşma ve kalıcılığın tek adresidir. — ve —, İstanbul âşığı olan büyük ustanın başyapıtları arasında kabul edilir. — adlı denemesi de bu türün seçkin örneklerindendir.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Aydaki Kadın
B) Beş Şehir
C) Huzur
D) On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

7. Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerindeki anahtar sözcükler doğru verilmiştir?
A) Anadolu, gurbet, aşk
B) Yalnızlık, ölüm, yaşama sevinci
C) Zaman, rüya, musiki
D) Doğa, tarih, kadın
E) Akşam, anne, vatan

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın — adlı romanı, esas itibariyle mütareke yıllarında (1920 yılı sonu-1921 yılı başı) İstanbul’da geçmektedir. Doğrudan doğruya birinci şahıs ağzından anlatılan roman, önce İtilâf devletleri işgali altındaki İstanbul’un tasviriyle başlar. İlerledikçe, Tanpınar’ın eski şehir hayatı, konaklar ve mahalleler üzerine uzun uzadıya yorumlar yaptığı sayfalar gelir. Yazar, I. Dünya Savaşı sonrası Türk toplumunun değişim süreci içinde insanlarla toplum, ev ve aile hayatı, mahalle, mekteple birlikte, daha önemlisi İstanbul’daki süratli değişimin yol açtığı problemler üzerinde ciddi şekilde durmaktadır.
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İstanbul'un Bir Yüzü
B) Huzur
C) Sahnenin Dışındakiler
D) Sodom ve Gomore
E) Üç İstanbul

9. Ahmet Hamdi Tanpınar, aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine daha yakındır?
A) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
B) Garip Akımı
C) Saf şiir anlayışı
D) Toplumcu şiir
E) İkinci Yeni Hareketi

10. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yayımlanan hikaye kitapları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Dünyada Harp Vardı, Mahalle Kavgası
B) Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru
C) Troya’da Ölüm Vardı, Kısmet Büfesi
D) Mendil Altında, Mutlu Bir Son
E) Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi

Eserin ilk dikkati çeken özelliği yaşayanlardan çok ölülerin romanı olmasıdır. Her ne kadar romanın esas kahramanı Mümtaz, sevdiği kadın olan Nuran tarafından kafasında yedi asrın ölüsüyle meşgul olmaktan dolayı eleştirilse de Nuran da romanın diğer kahramanları gibi ölülerle meşguldür. Bu ölüler sadece eski zamanın musikişinasları, düşünürleri değil kendi yakınlarıdır da. Musiki ise onları var oldukları dönemden bugüne getirir, onların zamansız bir zamanın içinde dolaşmalarını sağlar.
11. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Ölünün Defteri
B) 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Mahur Beste
D) Aylak Adam
E) 
Huzur

12. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait değildir?
A) Bursa'da Zaman
B) Sakarya Türküsü
C) Eşik
D) Her Şey Yerli Yerinde
E) Ne İçindeyim Zamanın

Ahmet Hamdi Tanpınar şiirleri iki ana kaynaktan beslenir. Bunların ilki Türk dilinin imkânları iken diğeri ise Batı edebiyatı ve daha çok Fransız şiiridir. Tanpınar, Türk edebiyatı içerisinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in, Fransız edebiyatında ise —, —, —, — ve Gerard de Nerval'in etkisinde kalır.
13. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Paul Valery
B) Paul Verlaine
C) Charles Baudelaire
D) Andre Breton
E) Stephan Mallarme

14. Ahmet Hamdi Tanpınar aşağıdaki roman anlayışlarından hangisine daha yakındır?
A) Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman
B) Bireyin iç dünyasını esas olan roman
C) Toplumcu gerçekçi roman
D) Modernist roman
E) Postmodernist roman

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.A   2.E  3.C  4.B  5.D  6.A  7.C  8.C  9.C  10.B  11.E  12.B  13.D  14.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.