Ünvan Grubu

  • Bir şahıs ismi ile ünvandan oluşan sözcük grubudur:
👉 şahıs ismi + ünvan: ünvan grubu 
  • İki unsur (şahıs ve ünvan) da eksiz birleşir.
  • Ünvan grubunda şahıs ismi başta, ünvan ise sonda bulunur:
Abdülhamit: isim
Han: ünvan (makam)
Abdülhamit Han: ünvan grubu
Seyit: isim
Onbaşı: ünvan (rütbe)
Seyit Onbaşı: ünvan grubu

Murtaza: isim
Efendi: ünvan (saygı)
Murtaza Efendi: ünvan grubu
  • Ünvan görevindeki sözcük; şahıs ismini "görev, meslek, lakap, künye, saygı, rütbe, derece, makam, mevki ya da akrabalık" gibi yönlerden tanıtan bir isimdir: 
Musa Peygamber, Oğuz Kağan, Süleyman Şah, Bahadır Han, Mehlika Sultan, Nasrettin Hoca, Piri Reis, Asım Efendi, Salih Onbaşı, Kadir Çavuş, Fatma Nine, Meryem Ana, Ayşe abla, Fatma teyze, Hasan Bey, Nurdan Hanım...
  • Ünvan gruplarında vurgu her zaman şahıs ismindedir.
Uyarı
  • Ünvan grubunda şahıs ismi "birleşik isim" olabilir: 
👉 birleşik isim + ünvan: Ünvan grubu
Mustafa Kemal: birleşik isim
Paşa: ünvan
Mustafa Kemal Paşa: ünvan grubu

Kaymakam Murat: birleşik isim
Bey: ünvan
Kaymakam Murat Bey: ünvan grubu

Hafız Numan: birleşik isim
Efendi: ünvan
Hafız Numan Efendi: ünvan grubu

Mehmet Akif: birleşik isim
Bey: ünvan
Mehmet Akif Bey: ünvan grubu

Yazımı
  • Ahmet dayı, Arzu teyze, Ayşe yenge gibi akrabalık bildiren isimlerle kurulan ünvan grupları dışında ünvan gruplarının her sözcüğü büyük harfle başlar ve aldıkları çekim ekleri (çokluk eki hariç) kesme işareti ile ayrılır:
Aziz Efendi'nin arabasını çeken atlardan biri vurulmuştu. 

Lisede okurken törende Seyit Onbaşı'yı canlandırmıştım.
Ahmet Bey'den bir cevap alamadık.
Ünvan Grubu / Birleşik İsim Grubu Ayrımı
  • Birleşik isim gruplarında ünvan bildiren sözcük isimden önce gelir: Baba Güngör, Dede Korkut, Şeyh Bedrettin, Mimar Sinan, Sultan Murat, Kaymakam Kadir, Kadı Burhanettin, Muallim Naci, Doktor Salih...
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.