Edebi Sanatlar Konu Testi 4

I. Devasız dert imiş aşkın ne derman eyleyim ona
II. Ardında bir beşik bırakır her giden tabut
III. Taçlar bile cihanda eğilen başlarındır
IV. Bulutlar ufukta bir beyaz yumak
V. Çok zor bazen avaz avaz susmak
1. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde tezat sanatı yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Rabbim, Rabbim bu işin bildim neymiş Türkçesi
Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi
2. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Tecahülüarif
B) İstifham
C) Hüsnütalil
D) Tecrit
E) Teşbih

Ne acep murg imişsin ey zahit
Ki hemişe muradın uçmaktır
3. Bu beyitte altı çizili sözle yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Mecazımürsel
C) Tevriye
D) Cinas
E) Kinaye

Heeeey!
Ne duruyorsun be, at kendini denize;
Geride bekleyenin varmış aldırma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere
4. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Mecazımürsel
C) Tenasüp
D) Leffüneşir
E) Tezat

Geçen vakte "bir zamanlar" adını koyduk niçin
Çünkü gelen gider makbulüdür kısası ziyaretin
5. Bu dizeler aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek olabilir?
A) Telmih
B) Hüsnütalil
C) Kinaye
D) İrsalimesel
E) İstiare

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Ak saçlı başını alıp
Kara hülyalara dal anneciğim (tezat)
B) Elverir ki bir gün bana derinden
Ta derinden bir gün bana: "Gel" desin (akis)
C) Gönül ateşten gömlek
Bilseydim giymezdim (teşbih)
D) Yaram var, havanlar dövemez merhem
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem (mübalağa)
E) İbrahim yanmadı, yanmaz İbrahim
Tanrısının adı Rahman ür Rahim (irsalimesel)

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı kullanılmamıştır?
A) Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
B) 
Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli
Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kere öpmeli

C) Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
D) Ten beyaz, saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
E) Ellerim bir kanat gibi titrekti
Tutmasam gözümden yaş inecekti

Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
Tenimde acısız yatan bir bıçak
Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri
8. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Teşbih, hüsnütalil
B) Tariz, mecazımürsel
C) Teşbih, mecazımürsel
D) Tecahülüarif, hüsnütalil
E) Tariz, hüsnütalil

Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık
9. Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar
B) Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir
C) Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle
D) Lale sümbül boynun bükmüş derdi var
E) Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader

Pes kılıç didi ki Rüstem’den virürem ben nişan
Pes kalem didi ki uş İdris'ten ben yadigâr
10. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Teşhis
B) İntak
C) Kapalı istiare
D) Telmih
E) Mecazımürsel

Yaram çoktu ama acımazdı
Eski bir hatıra acıma sızdı
Acımasızdı, acım azdı
11. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Cinas
B) Akrostiş
C) Nida
D) Seci
E) Tariz

Nefes alıyor sessiz perdeler karanlıkta
Ay sükûtla örüyor tenhada kozasını
Fısıldıyor perdeler, bir haber karanlıkta:
Ve uyku uzatıyor sükûn dolu tasını...
12. Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır?
A) Rücu, iktibas
B) Teşhis, kapalı istiare
C) Tecahülüarif, kapalı istiare
D) Teşhis, açık istiare
E) Rücu, açık istiare

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare (eğretileme) yoktur?
A) Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim
B) Yüzi gün, alnı kamer yâri Revani seveli
C) Bir tane idi o mâh gitti
D) Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın
E) Def tutar ay ile gün dembedem ahengimize

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Hançer gibi her kim ki iki yüzlülük ide
Emret onu öldürsün iki çeşm-i siyahın (hüsnütalil)
B) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde? (istifham)
C) Bilirim aynanın içinde yüzüm
Gündüzüm gecedir, gecem gündüzüm (akis)
D) Takat mı gelir âh meded kesdi emânım
Şemşîr midir hançer-i ebrû mu nedir bu (tecahülüarif)
E) Didi kılıc kim benem sultanlara olan kemer
Pes kalem didi benem sultanlar elinde süvâr (intak)

Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan
Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına
15. Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır?
A) Tecahülüarif, hüsnütalil
B) Teşbih, hüsnütalil
C) Tecahülüarif, tevriye
D) Teşbih, kinaye
E) Kinaye, tevriye

Siz bir ülkeden ötekine,
Gümrük, denetim, vize;
Biz de öyleyiz burda
Evden tarlaya köyden yaylaya
Asker, panzer, çevirme!..
16. Bu dizeler aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek olabilir?
A) Leffüneşir
B) Cinas
C) Tenasüp
D) İrsalimesel
E) Tecahülüarif

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde konuyu pekiştirmek amacıyla bir atasözü kullanılmamıştır?
A) Ey güzellik burcına hûrşîd olan yakma beni
Yirde kalmaz çün bilürsin dûd-ı âhı kimsenün
B) Beni redd it yanundan yâ rakîbi
Ki bir koltukda sıgmaz iki karpuz
C) Tohumdur nîk ü bed ahlâk-ı insân mezra’atdür kim
Ne eksen hâsılun oldur eyü yatlu zirâ’atdur
D) Aşk bir şem-i ilâhîdir benim pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anın kâşânesi
E) Bu günüm yarına kalsın diyene âkil-deme
Âkil oldur ki komaz dünyâda bir nân erteye


👉 Edebi Sanatlar Ana SayfaCevaplar

1.D  2.E  3.C  4.C  5.D  6.E  7.A  8.C  9.D  10.E  11.A  12.B  13.B  14.A  15.B  16.C  17.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.