Küçük Ağa (Tarık Buğra)

SORULAR

1.Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Küçük Ağa romanı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A)Tarık Buğra, Küçük Ağa romanının devamını Küçük Ağa Ankara’da adıyla yazmıştır.
B) Yazar, işgal karşısında şaşkın vaziyete düşen halkın padişaha ve İstanbul Hükumetine  duyduğu öfkeyi anlatır.
C)Tarık Buğra, milli mücadele ruhunun gelişimini işlediği romanda olaylara kendi memleketinin penceresinden bakar.
D)Olaylar, I. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Salih’in gönderilmiş olduğu Arabistan Cephesinden Akşehir’e dönmesiyle başlar.
E) Küçük Ağa romanında her şeyi gören, bilen, kahramanlarını geçmişlerini, geçmişte neler yaptıklarını, nerelerde bulunduklarını, içinden geçirdiklerini, ruh hallerini bilen, sevinçlerinden ve üzüntülerinden haberdar olan hâkim (ilahî) bakış açısı kullanılmıştır.

2. Küçük Ağa romanındaki karakterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romanının baş kadın kahramanı Emine, okuyucuda kurtuluş mücadelesinde üstlendiği etkin rol ile değil, yaşadığı trajedi ile derin izler bırakır.
B)Romanın önemli karakterlerinden biri olan Çolak Salih, söz konusu vatan olunca hiçbir bahane ardına saklanmayan kahraman Anadolu insanını temsil etmektedir.
C)Akşehir’de Kuvayımilliye’nin güçlenmesinde etkili olan Ali emmi, Akşehir in bilgesi, atası, güngörmüş ihtiyarıdır. Oğlunu cephede şehit veren Ali emmi, gelini ve üç torunuyla yaşamaktadır.
D)Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey, Akşehir de çok sevilen ve sayılan bir kişidir. Etkili bir hitabet yeteneği olan Reis Bey’in halkın Kuvayımilliye’yi benimsemesinde önemli bir rolü vardır. Birinci meclise vekil olması için kendisine teklif getirildiğinde bu teklifi kabul eden Mehmet Bey, Milli Mücadele için çalışmaya Ankara’da devam eder.
E)Doktor Haydar Bey’dir. Otuz beş yaşında, orta boylu, çelimsiz yüzü çığıltı, durgun denecek kadar içine kapanık bir adam olan Haydar Bey, Kuvayımilliye’nin bölgedeki en etkili isimlerindendir. Kuvayımilliye saflarına katılan halkın silahlı eğitimiyle ilgilenir. Ankara’dan gelen emirlerin yerine getirilmesini sağlar.

3. Romanda İstanbullu Hoca lakabıyla da tanınan Küçük Ağa’nın gerçek adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Salih Zeki
B) Mehmet Faik
C) Faik Efendi
D) Mehmet Reşit
E) Reşit Galip

“— Utan len Hafızın oğlu utan. Koca Memâlik-i Osmaniye senden beter oldu, bin beter oldu. Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş ta Akşehir'e dayanmış da Hafızın oğlu kolundan budundan konuşur. Haram olsun o gaza sana diyecem emme dilim varmaz. Utan, utan. Len Salim yap bir ıhlamur bana.”
4. Romandan alınan yukarıdaki konuşma roman kahramanlarından hangisine ait olabilir?
A)Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey’e
B)Doktor Haydar Bey’e
C)Ali Emmi’ye
D)İstanbullu Hoca’ya
E)Çerkes Ethem’e

“Evet, biz Osmanlıyız. Babalarımız ve dedelerimiz asırlardan beri bu toprakta Türklerle birlikte, onların haklarına sahip olarak yaşadı. Bir zulüm, bir hakaret görmedik. Aldık, verdik, hak hukuk geçti aramızda... Devlet galip gelince bir kötülük görmedik, üstelik makamlar, unvanlar aldık. Fakat yenilince biz kötülüğe kalkıştık. Ne için? Yakışır mı bu? “
5. Romandan alınan yukarıdaki konuşma roman kahramanlarından hangisine ait olabilir?
A)Kirye Vasili
B)Hrisantos
C)Niko
D)Lefter
E)Yorgo

6. Küçük Ağa’nın oğlunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf
B) Osman
C) Mehmet
D) Ahmet
E) Ali

“Tekke Deresi'ne doğru sokulan bu kârgir ve kiremit damlı evlerde hava bambaşka idi. Akşehir'i saran çöküntüye karşı bu mahalle gün gün dinçleşiyordu. Yatsıyla birlikte kasaba o deliksiz karanlığının içinde mezar uykusuna dalar, fakat bu evlerde pencereler turuncu turuncu bakardı ve Minas'ın, Yorgo'nun meyhanelerinden sokağa kahkahalar, şarkılar, gitar ve ud sesleri taşardı.”
7. Romandan alınan bu paragrafta betimlemesi yapılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rum Mahallesi
B)Tekke Mahallesi
C)Kızılca Mahallesi
D)Gavur Mahallesi
E)Ermeni Mahallesi

8. Aşağıdakilerden hangisi romanda adı geçen tarihî şahsiyetlerden biri değildir?
A)Mehmet Akif Ersoy
B)Ziya Gökalp
C)İsmet Paşa (İnönü)
D)Fevzi Paşa (Çakmak)
E)Mehmet Emin (Yurdakul)

I. Milli mücadele yıllarında savaştan istifade ederek halkın malını mülkünü yağmalayan hatta namusuna saldıran eşkıyalardan biridir.
II. Salih’in çocukluk arkadaşıdır, terzidir. Akşehir’e döndüğünden ona yakınlık gösterir. Sinsi, içten pazarlıklı bir kişi olarak görülür. İlk bölümlerden sonra neredeyse hiç görünmez.
III. Romanın sonralarına doğru görülür. Başlangıçta milli mücadele için savaşmış ve büyük yararlar sağlamıştır. Fakat daha sonra kişisel iktidar hırsı yüzünden Ankara ile bağlarını kopararak isyan etmiştir.
IV. Akşehir de hakimlik yapan bilge bir kişidir. Kuvay-i Milliye’nin Akşehir de önde gelenlerindendir. Daha çok bilgeliği ile ön plana çıkar. Düz bir karakterdir. Herhangi bir değişim yaşamaz. Ermenilere ve Rumlara karşı öfkelidir. Onların büyük devletlerin oyununa geldiğini düşünür. Fakat onlar içinde iyi insanların bulunması onu tereddüde sürükler.
9.Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda tanıtılan karakterlerden biri değildir?
A)Niko
B)Haydar Bey
C)Çakırsaraylı
D)Çerkes Ethem
E)Reis Bey

10. Akşehir halkı İstanbullu Hocadan kime mektup yazmasını ister?
A) Çakırsaraylı’ya
B) Mustafa Kemal’e
C) Çerkes Ethem’e
D) İstanbul Hükümetine
E) Kuvayımilliye’ye


İlgili Sayfalar

Tarık Buğra

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Özetleri

Cevaplar

1.B   2.D   3.D  4.C   5.A   6.C   7.D   8.E   9.B   10.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.