Ünsüz Düşmesi

  • "k" ünsüzü ile biten kimi sözcüklere küçültme eki -cik ve -cek eki getirildiğinde "k" ünsüzü düşer. 
yumuşak - cık > yumuşacık
alçak - cık > alçacık
küçük - cük > küçücük
sıcak - cık > sıcacık
minik - cik > minicik
çabuk - cak > çabucak
büyük - cek > büyücek
  • Ufak, yüksek, alçak, küçük ... sözcüklerinden - (e)l, - (i)l ve -mse yapım ekleriyle türetilen eylemlerin sonlarındaki k'ler de düşer. 
ufak > ufal-
yüksek > yüksel-
alçak > alçal-
küçük > küçül-
eksik > eksil-
seyrek > seyrel-
küçük > küçümse-
Uyarı: Birkaç sözcükte aynı iki ünsüzün yan yana gelmesi nedeniyle ünsüz düşmesi görülür:
ast + teğmen > asteğmen (birleşik sözcük)
üst + teğmen > üsteğmen (birleşik sözcük)
ad + -daş > adaş (türemiş sözcük)
Uyarı: "Öpücük" ve "gülücük" sözcüklerinde de ünsüz düşmesi vardır:
öpüş-cük > öpücük
gülüş-cük > gülücük

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.