12 Kasım 2016 Cumartesi

Ünsüz Düşmesi

  • "k" ünsüzü ile biten kimi sözcüklere küçültme eki -cik ve -cek eki getirildiğinde "k" ünsüzü düşer. 
yumuşak - cık > yumuşacık
alçak - cık > alçacık
küçük - cük > küçücük
sıcak - cık > sıcacık
minik - cik > minicik
çabuk - cak > çabucak
büyük - cek > büyücek
  • Ufak, yüksek, alçak, küçük ... sözcüklerinden - (e)l, - (i)l ve -mse yapım ekleriyle türetilen eylemlerin sonlarındaki k'ler de düşer. 
ufak > ufal-
yüksek > yüksel-
alçak > alçal-
küçük > küçül-
eksik > eksil-
seyrek > seyrel-
küçük > küçümse-

1 yorum:

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.