Küçük Ağa Soruları

1.Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Küçük Ağa romanı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Tarık Buğra, Küçük Ağa romanının devamını Küçük Ağa Ankara’da adıyla yazmıştır.
B) Eserde işgal karşısında şaşkın vaziyete düşen halkın padişaha duyduğu büyük öfkeyi anlatır.
C) Tarık Buğra, milli mücadele ruhunun gelişimini işlediği romanda olaylara kendi memleketinin penceresinden bakar.
D) Olaylar, I. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Salih’in gönderilmiş olduğu Arabistan Cephesinden Akşehir’e dönmesiyle başlar.
E) Küçük Ağa romanında her şeyi gören, bilen, hâkim (ilahî) bakış açısı kullanılmıştır.

2. Küçük Ağa romanındaki karakterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romanın kadın kahramanı Emine, kurtuluş mücadelesinde üstlendiği etkin rol ile okuyucuda derin izler bırakır.
B) Savaştan tek kollu dönen Salih, yakın arkadaşı Niko ve arkadaşlarının gerçek yüzünü gördükten sonra Kuvayımilliye saflarına geçerek önemli vazifeler görür.
C) Oğlunu cephede şehit veren Ali Emmi, oğlundan emanet kalan gelini ve üç torunuyla yaşamaktadır.
D) Sade ve alçak gönüllü bir adam olan Reis Bey, kararlılığı ve kültürel birikimiyle romanda aklın temsilcisidir.
E) Doktor Haydar Bey, romanda Kuvayımilliye saflarına katılan halkın silahlı eğitimiyle ilgilenen kişidir.

3. Romanda İstanbullu Hoca lakabıyla da tanınan Küçük Ağa’nın gerçek adı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Salih Zeki
B) Mehmet Faik
C) Faik Efendi
D) Mehmet Reşit
E) Reşit Galip

“— Utan len Hafızın oğlu utan. Koca Memâlik-i Osmaniye senden beter oldu, bin beter oldu. Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş ta Akşehir'e dayanmış da Hafızın oğlu kolundan budundan konuşur. Haram olsun o gaza sana diyecem emme dilim varmaz. Utan, utan. Len Salim yap bir ıhlamur bana.”
4. Romandan alınan yukarıdaki konuşma roman kahramanlarından hangisine ait olabilir?
A) Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey’e
B) Doktor Haydar Bey’e
C) Ali Emmi’ye
D) İstanbullu Hoca’ya
E) Çerkez Ethem’e

“Evet, biz Osmanlıyız. Babalarımız ve dedelerimiz asırlardan beri bu toprakta Türklerle birlikte, onların haklarına sahip olarak yaşadı. Bir zulüm, bir hakaret görmedik. Aldık, verdik, hak hukuk geçti aramızda... Devlet galip gelince bir kötülük görmedik, üstelik makamlar, unvanlar aldık. Fakat yenilince biz kötülüğe kalkıştık. Ne için? Yakışır mı bu?"
5. Romandan alınan yukarıdaki konuşma roman kahramanlarından hangisine ait olabilir?
A) Kirye Vasili
B) Tevfik Bey
C) Niko
D) İstanbullu Hoca
E) Çakırsaraylı

6. Küçük Ağa’nın oğlunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf
B) Osman
C) Mehmet
D) Ahmet
E) Ali

“Tekke Deresi'ne doğru sokulan bu kâgir ve kiremit damlı evlerde hava bambaşka idi. Akşehir'i saran çöküntüye karşı bu mahalle gün gün dinçleşiyordu. Yatsıyla birlikte kasaba o deliksiz karanlığının içinde mezar uykusuna dalar, fakat bu evlerde pencereler turuncu turuncu bakardı ve Minas'ın, Yorgo'nun meyhanelerinden sokağa kahkahalar, şarkılar, gitar ve ut sesleri taşardı.”
7. Romandan alınan bu paragrafta betimlemesi yapılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rum Mahallesi
B) Tekke Mahallesi
C) Kızılca Mahallesi
D) Gavur Mahallesi
E) Ermeni Mahallesi

8. Aşağıdakilerden hangisi romanda adı geçen tarihî şahsiyetlerden biri değildir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ziya Gökalp
C) İsmet Paşa (İnönü)
D) Fevzi Paşa (Çakmak)
E) Mehmet Emin (Yurdakul)

I. Milli Mücadele yıllarında savaştan istifade ederek halkın malını mülkünü yağmalayan hatta namusuna saldıran eşkıyalardan biridir.
II. Salih’in çocukluk arkadaşıdır; romanda sinsi, içten pazarlıklı bir kişi olarak görülür.
III. Başlangıçta Milli Mücadele için savaşmış ve büyük yararlar sağlamıştır fakat daha sonra kişisel iktidar hırsı yüzünden Ankara ile bağlarını kopararak isyan etmiştir.
IV. Çakırsaraylı çetesinin mekânına tek başına giderek çetenin Akşehir’i basmasını engelleyecek kadar cesur biridir.
9.Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda tanıtılan karakterlerden biri değildir?
A) Niko
B) Haydar Bey
C) Çakırsaraylı
D) Çerkes Ethem
E) Reis Bey

10. Akşehir halkı İstanbullu Hoca'dan kime mektup yazmasını ister?
A) Çakırsaraylı’ya
B) Mustafa Kemal’e
C) Çerkez Ethem’e
D) İstanbul Hükümetine
E) Kuvayımilliyeye

İlgili Sayfalar

Küçük Ağa Özet

Tarık Buğra

Cevaplar

1.B  2.A  3.D  4.C  5.A  6.C  7.D  8.E  9.B  10.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.