Ünsüz Yumuşaması

  • "Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması" ya da "ünsüz değişimi" olarak da bilinir.
  • Süreksiz sert ünsüzlerle "p, ç, t, k" biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g - ğ" ye dönüşür.
p > b ➞ dolab-ı, dib-e, kab-ım
ç > c ➞ ağac-ın, uc-a, kazanc-ı, ilac-ım
t > d ➞ yurd-um, tad-ı, gid-iyor, ed-eceğim
k > g (ğ) ➞ ocağ-ı, balığ-ı, reng-i, deng-i, aheng-i
Ünsüz Yumuşamasına Aykırılık 
  • Ünsüz yumuşaması olayı, süreksiz sert ünsüzle bitip ünlü ile başlayan bir ek alan her sözcükte görülmez. 
  • Bu duruma ünsüz yumuşamasına aykırılık denir.
  • Alıntı (yabancı) sözcüklerin bir kısmında görülür: 
hukuk > hukuku
millet > milleti
hürriyet > hürriyeti
adalet > adaleti
  • Tek heceli birçok sözcükte de görülür: 
top > topu
göç > göçü
üst > üstü
ip > ipi
süt > sütü
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.