Ünsüz Benzeşmesi

  • "Sert ünsüzlerin benzeşmesi" ya da "ünsüz sertleşmesi" olarak da geçer.
  • Sert ünsüzler (f, h, s, ş, p, ç, t, k) ile biten sözcüklere “ c, d, g ” ile başlayan ekler gelirse bu ünsüzler set ünsüzlere benzeyerek “ ç, t, k ” olur.
Örnekler
- ca (yapım eki) Almanca > Türk-çe,  Arap-ça, Fars-ça
- cı (yapım eki) tatlıcı > ekmek-çi, gözlük-çü, aş-çı … 
- di (kip eki) geldi > git-ti, kaç-tı, sus-tu, öp-tü … 
- de (bulunma durum eki) evde > sınıf-ta, ders-te, yazlık-ta, ağaç-ta … 
- den (ayrılma durum eki) vatandan > Allah-tan, yurt-tan, ses-ten … 
- dır (yapım eki) yazdır > bak-tır, dik-tir, sus-tur, öp-tür… 
- gi (yapım eki) sevgi > at-kı, bit-ki, tut-ku, kes-ki... 
- gin (yapım eki) gezgin > seç-kin, bit-kin, coş-kun, sus-kun...
Uyarılar:
  • Bu kurala sayıların (sayı, tarih, saat vb.) rakamla yazılışlarında dikkat etmek gerekir:
Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. (…yirmi üç-te)
Saat 15.45’te gelecekti. 
(...kırk beş-te)
  • Geometriye ait bazı terimler ünsüz benzeşmesine uymaz: 
üç-gen, dört-gen, beş-gen … 
  • Tek başına bir sözcük olan ve ayrı yazılan “de” bağlacı ünsüz benzeşmesinden etkilenmez: 
Toplantıya Mehmet de katılacakmış.
Dünkü sınav hiç de kolay değildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.