9 Mart 2017 Perşembe

Atabetü'l Hakayık

Atebetü'l Hakayık
  • 12. yüzyılda Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır. 
  • Eserin adı, “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelmektedir. 
  • Dinî ve ahlakî bir eserdir. 
  • Bu eserde, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir. (didaktik)
  • Eser Dad İspehsalar Mehmet Bey’e sunulmuştur. 
  • Eser Kutadgu Bilig gibi Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle yazılmıştır.
  • Eserde gazel şeklinde uyaklanmış 40 beyit ve asıl bölümün bulunduğu 101 dörtlük vardır.
  • Eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Atabetü'l Hakayık'tan...
Edip Ahmed atım, edeb pend sözüm
Sözüm munda kalur barur bu özüm
Kelür küz keçer yaz barur bu ümür,
Tüketür ümürni bu yazum küzüm...
(Edip Ahmed adım edeb ve nasihat sözüm / Sözüm burda kalır vücudum gider / Gelür güz geçer bahar bu ömür gider / Bu baharım güzüm ömrü tüketir)
Eşitgil biliglig negü tip ayur
Edebler başı til küdezmek tiyür
Tiling bekte tutgıl tişing smmasun
Kah çıksa bektin tişingni sıyur
(İşit, bilgili neler deyip söyler / Edebin başı dili gözetmek der. / Dilini sıkı tut, dişin kırılmasın. / Eğer çıksa dilin, dişini kırar)
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.