Ahmet Şuayb (1876 - 1910)

Ahmet Şuayb
 • Hukukçu, düşünür, eleştirmen, edebiyat tarihçisi. 
 • 1876'da İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Hukuk'tan mezun oldu. Öğretmenlik ve ilköğretim müdürlüğü yaptı. Mekteb-i Hukuk’ta İdare Hukuku dersleri okuttu. Divan-ı Muhasebat Müdde-i Umumiliği (Sayıştay Savcılığı) görevinde bulundu. 
 • Zamanında müdahale edilemeyen bir apandisit yüzünden 34 yaşında İstanbul’da vefat etti. 
 • Servetifünun topluluğuna 1899'da Tevfik Fikret'in teşvikiyle dahil olmuştur.
 • Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun fikrî alandaki güçlü temsilcilerinden biridir.
 • Batılı eleştiri anlayışını benimseyen sanatçı Servetifünûn edebiyatının tenkit (eleştiri) alanındaki en önemli ismidir. 
 • Derinlemesine bir görüşle yalnız kusurları değil başarılı tarafları da bularak yapıcı bir eleştiri tarzı oluşturmuştur.
 • Yazılarında edebî eserlerin bilimsel metotlarla incelenmesi gerektiğini belirtti. Bunu başarmak için sosyoloji ve psikolojiden yararlanılmasını da zorunlu gördü. 
 • Çalışmalarında Fransız edebiyat tarihçisi Hyppolite Taine'i örnek aldı.
 • Servet-i Fünûn dergisinde kaleme aldığı “Hayat ve Kitaplar”, “Esmar-ı Matbuat” (Basın Meyveleri) ve “Musahabe-i Edebiyye” adlı yazılarıyla Batılı yazar ve düşünürleri tanıttı.
 • Çoğu yakın arkadaşı olan Edebiyât-ı Cedîde şair ve yazarlarının içe dönük ve hissî sanat anlayışlarını da gerçeklikten uzaklaşma olarak görüp tenkit etmiştir.
 • Ahmet Şuayb, Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan yazılarının bir kısmını Hayat ve Kitaplar başlığı altında kitaplaştırmıştır.
 • Ahmed Şuayb, Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit’le Ulum-ı İktisadiyye ve İçtimaiyye dergisini kurmuştur.
 • Pozitivizmin Türkiye'de tanınmasını sağlayan önemli isimlerden biridir. 
Eserleri:
 • Hayat ve Kitaplar 
 • Hukuk-ı İdâre 
 • Hukuk-ı İdâre, II. Sınıf 
 • Hukuk-ı Umûmiyye-i Düvel 
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Şuayb Maddesi, Abdullah Uçman 
 • Ahmet Şuayb'ın "Muhasebe-i Edebiyye" ve Diğer Yazıları, Fatih Sakallı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.