Tahsin Nahit (1887-1918)

Tahsin Nahit
 • Fecriati şair ve oyun yazarı.
 • 1887 yılında İstanbul'da doğdu. 
 • Gülhane Askerî Rüştiyesi öğretmenlerinden Yarbay Âsaf Bey'in oğludur.
 • Bir Dinozorun Anıları kitabıyla tanınan Mina Urgan’ın babasıdır. 
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında iaşe müfettişliği görevinde bulunmuştur. Memuriyette fazla kalmayan Tahsin Nahit sonrasında kendisini bütünüyle edebiyat çalışmalarına vermiştir.
 • Galatasaray Spor Kulübü kurucularından olup Galatasaray Lisesinde ve Hukuk Mektebinde eğitim görmüştür.
 • İlk şiirlerini 1905 yılında Selânik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlamıştır.
 • Bir adaptasyon olan Rakibe oyunun provaları sırasında rahatsızlanan Tahsin Nahit 12 Mayıs 1919’da Büyükada’da hayata veda etmiştir.
Sanat Anlayışı
 • Fecriati dışında bir edebî hareketin içinde bulunmamıştır.
 • "Adalar Şairi" olarak bilinir.
 • Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Akşam, gece, kamer, mehtap, deniz gibi başlıklar Ahmet Haşim gibi onun da şiirini besleyen unsurlardır.
 • Şiirlerinde daha çok aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hassasiyeti ve güzellik duygusu gibi konuları ele alır. 
 • Gençlik yıllarının bir kısmını Büyükada’da geçiren Nahit’in şiirlerindeki dekor çoğu kez çamlıklar ve denizdir.
 • Şiirleri genellikle yüzeysel ve sanatsal açıdan zayıf bulunmuştur.
 • Topluluk içinde şiirlerini kitap halinde basan ilk şair odur. (Ruh-ı Bikayd) Bu kitapta yer almayan şiirler farklı dergilerde dağınık halde bulunmaktadır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı "Koşma" adlı şiir dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiirlerinde klâsik nazım biçimlerinden genellikle mesnevi, Batı kaynaklı nazım biçimlerinden ise en çok soneyi tercih etmiştir.
 • Dil anlayışı, konuşma dilinden uzak Arapça - Farsça tamlamalar ile yüklüdür.
 • Fecriati edebiyatı içinde tiyatro ile en çok ilgilenenlerden biri de odur. Tek başına ve başkalarıyla birlikte yazdığı oyunları dışında bazı adaptasyonları da vardır. (II. Meşrutiyet döneminde -Batılı örneklere bakılarak benimsenen- ortaklaşa tiyatro kaleme alma geleneği oldukça yaygındır.)
 • Tahsin Nahit, Ruhsan Nevvare ile Jön Türk; Şahabettin Süleyman (1885-1921) ile de Kösem Sultan ve Ben… Başka piyeslerini ortaklaşa kaleme alır.
 • Oyunları teknik bakımdan zayıftır.
Önemli Eserleri:
Tiyatro:
 • Hicranlar
 • Jön Türk  (Ruhsan Nevvare ile)
 • Rakibe (adaptasyon)
 • Firar
 • Kösem Sultan (Şahabettin Süleyman ile)
 • Ben...Başka (Şahabettin Süleyman ile)
 • Osman-ı Sânî
 • Sanatkâr
 • Talâk
Şiir: 
 • Ruh-ı Bikayd
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Tahsin Nahit ve Şiiri, Nurullah Çetin 
 • Selami İzzet Sedes'in Oyunu Teselli ve Bir Adalar Şairi Tahsin Nahit, Nazlı Ümit
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.