20 Ekim 2018 Cumartesi

Tahsin Nahit (1887 - 1918)

 • Fecriati şair ve oyun yazarı.
 • 1887 yılında İstanbul'da doğdu. Gülhane Askerî Rüştiyesi öğretmenlerinden Yarbay Âsaf Bey'in oğludur.
 • Adalar şairi olarak bilinir. Bir Dinozorun Anıları kitabıyla tanınan Mina Urgan’ın babasıdır. 
 • Genç yaşta ölen Tahsin Nahit, Fecriati dışında bir edebî hareketin içinde bulunmamıştır.
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında iaşe müfettişliği görevinde bulunmuştur. Memuriyette fazla kalmayan Tahsin Nahit sonrasında kendisini bütünüyle edebiyat çalışmalarına vermiştir.
 • Galatasaray Spor Kulübü kurucularından olup Galatasaray Lisesinde ve Hukuk Mektebinde eğitim görmüştür.
 • İlk şiirlerini 1905 yılında Selânik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlamıştır.
 • Gençlik yıllarının bir kısmını Büyükada’da geçiren Nahit’in şiirlerindeki dekor çoğu kez çamlıklar ve denizdir.
 • Şiirlerinde daha çok aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hassasiyeti ve güzellik duygusu gibi konuları ele alır. 
 • Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Akşam, gece, kamer, mehtap, deniz gibi başlıklar Ahmet Haşim gibi onun da şiirini besleyen unsurlardır.
 • Şiirleri genellikle yüzeysel ve sanatsal açıdan zayıf bulunmuştur.
 • Topluluk içinde şiirlerini kitap halinde basan ilk şair odur. (Ruh-ı Bî-kayd) Bu kitapta yer almayan şiirler farklı dergilerde dağınık halde bulunmaktadır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı "Koşma" adlı şiir dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiirlerinde klâsik nazım biçimlerinden genellikle mesnevi, Batı kaynaklı nazım biçimlerinden ise en çok soneyi tercih etmiştir.
 • Dil anlayışı, konuşma dilinden uzak Arapça - Farsça tamlamalar ile yüklüdür.
 • Fecriati edebiyatı içinde tiyatro ile en çok ilgilenenlerden biri de odur. Tek başına ve başkalarıyla birlikte yazdığı oyunları dışında bazı adaptasyonları da vardır. (II. Meşrutiyet döneminde Batılı örneklere bakılarak benimsenen ortaklaşa tiyatro kaleme alma geleneği oldukça yaygındır.)
 • Tahsin Nahit, Ruhsan Nevvare ile Jön Türk; Şahabeddin Süleyman (1885-1921) ile de Kösem Sultan ve Ben… Başka piyeslerini ortaklaşa kaleme alır.
 • Oyunları teknik bakımdan zayıftır.
 • Bir adaptasyon olan Rakibe oyunun provaları sırasında rahatsızlanan Tahsin Nahit 12 Mayıs 1919’da Büyükada’da hayata veda etmiştir.
Önemli Eserleri:
Tiyatro:
 • Hicranlar
 • Jön Türk  (Ruhsan Nevvare ile)
 • Rakibe (adaptasyon)
 • Firar
 • Kösem Sultan (Şahabeddin Süleyman ile)
 • Ben...Başka (Şahabeddin Süleyman ile)
 • Osman-ı Sânî
 • Sanatkâr
 • Talâk
Şiir: 
 • Ruh-ı Bî-Kayd
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Tahsin Nahit ve Şiiri, Arş.Gör. Nurullah Çetin 
 • Selami İzzet Sedes'in Oyunu Teselli ve Bir Adalar Şairi Tahsin Nahit, Nazlı Ümit
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.