Gazel

Sevdâ-yı sünbülün beni dîvâne eyledi
Mamûr iken bu aklumı vîrâne eyledi

Ol dem ki düşdi âleme şevkı cemâlünün
Kimini şem ü kimini pervâne eyledi

Cânâ şarâb-ı ışkunı nûş itmek isteyen
Bagrın kebâb u çeşmini peymâne eyledi

Ol cân kuşına dinile himmet hümâsı kim
Zülfüni âşiyân benüni dâne eyledi

Sayd itdi Hamdî gibi nice mübtelâları
Âhû gözün ki hamle-i şîrâne eyledi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.