26 Ocak 2019 Cumartesi

Gazel

Sevdâ-yı sünbülün beni dîvâne eyledi
Mamûr iken bu aklumı vîrâne eyledi

Ol dem ki düşdi âleme şevkı cemâlünün
Kimini şem ü kimini pervâne eyledi

Cânâ şarâb-ı ışkunı nûş itmek isteyen
Bagrın kebâb u çeşmini peymâne eyledi

Ol cân kuşına dinile himmet hümâsı kim
Zülfüni âşiyân benüni dâne eyledi

Sayd itdi Hamdî gibi nice mübtelâları
Âhû gözün ki hamle-i şîrâne eyledi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.