Sempozyum (Bilgi Şöleni)

 • Bir konunun uzmanlarınca yapılan konuşmalardan oluşan bilimsel toplantı.
 • Sempozyumlar, daha çok kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Kimi sempozyumlar birkaç gün devam edecek şekilde düzenlenir.
 • Sempozyumda ele alınacak konu ve her konuşmacının üzerinde duracağı husus önceden belirlenir.
 • Sempozyumlar, diğer konuşma türlerine göre daha bilimsel ve ciddi bir hava içinde geçer.
 • Sempozyumda konuşmacılar gibi dinleyiciler de ilgili konuda az çok uzmanlaşmış kişilerdir. 
 • Sempozyumda yapılan konuşma metinlerine bildiri (tebliğ) denir.
 • Bir bildirinin en önemli özelliği, konuyla ilgili yeni bir bulgu ya da yaklaşım ortaya koyabilmesidir. Başka bir ifade ile sempozyumda bir iddia ile ortaya çıkış vardır.
 • Sempozyumda sunulan bu bildiriler yayımlanarak bilim dünyasına sunulur.
 • Sempozyumda konuşmacı üzerinde durduğu konu hakkında daha önce söylenen ve bilinenleri kısaca özetleyerek kendisinin getirdiği yeniliği delilleriyle ortaya koyar.
 • Sunulan bildiriler tartışmaya açıktır. Bu bakımdan konuşmacı tebliğini dinleyicilerin görüşüne sunar. Verilen tebliğ bilim dünyasından kabul de görmeyebilir.
 • Sempozyumu, oturum başkanı olarak görevlendirilen kişi yönetir. Başkan, sempozyumu açarken konu ile ilgili gerekli açıklamaları yaparak konuşmacıları dinleyicilere takdim eder. 
 • Konuşmalar bittikten sonra oturum başkanı, ortaya konan görüşleri özetler ve toplantıyı kapatır. 
 • Sempozyumun oturumlarında başkanın dışında konuşmacı sayısı üç ila altı kişi arasında değişir. Her konuşmacıya ortalama 10-20 dakika konuşma süresi tanınır. Konuşmacılar belirlenen süreyi aşmamalıdır. 
Örnek Sempozyumlar
 • 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu
 • Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu
 • Onkolojide Arayışlar Sempozyumu
 • İşitme Teknolojileri Sempozyumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenler Sempozyumu
 • Yazılışının 950. Yıl Dönümünde Kutadgu Bilig ve İlk İslami Türkçe Metinler Sempozyumu
 • Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.