Ömr-i Muhayyel (Günümüz Türkçesi)

Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşçağızın ömr-i baharisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel… Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!

Yalnız ikimiz, bir de o: ma’bûde-i şi’rim;
Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;
Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese meçhûl;
Bir savfet-i ma’sûmenin âğûş-i terinde,
Bir leyle-i aşkın müteenni seherinde
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul

Savtmdaki eş'ar-ı pür-aheng ile mâlî,
Şi'rimdeki elhân-ı muhabbetle nağam-saz,
Ah istiyorum, göklere âmâde-i pervâz
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâli...

Bir ömr-i hayâli... Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;
Bir ömr-i hayâli...Hani göllerde yeşil, boş
Göllerde, o 
safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü hâli
Bir ömr-i hayalî!

Günümüz Türkçesi

I. Bent

Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşçağızın ömr-i baharisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel… Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!

Hayalî bir ömür... Hani gül fidanları içinde
Bir kuşçağızın baharlık ömrü kadar hoş;
Hayalî bir ömür... Hani göllerde; yeşil, boş
Göllerde, o kendinden geçiren saflığın içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve aldatıcı
Hayalî bir ömür...

II. Bent

Yalnız ikimiz, bir de o: ma’bûde-i şi’rim;
Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;
Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim

Yalnız ikimiz bir de o: şiirimin perisi
Yalnız ikimiz, bir de onun kanadının gölgesi
Kara toprağı topraktakilere bağışlayarak
Beyaz bir bulutun omzunda göklere yükselişi

III. Bent

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese meçhûl;
Bir savfet-i ma’sûmenin âğûş-i terinde,
Bir leyle-i aşkın müteenni seherinde
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul

Her hakikat sahnesinden uzak, herkese meçhul;
Bir masum saflığın taze kucağında
Bir aşk gecesinin temkinli sabahında
Yalnız ikimiz hayalleri avlamakla meşgul

IV. Bent

Savtmdaki eş'ar-ı pür-aheng ile mâlî,
Şi'rimdeki elhân-ı muhabbetle nağam-saz,
Ah istiyorum, göklere âmâde-i pervâz
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâli...

Sesindeki ahenkli şiirlerle dolu
Şiirimdeki aşk ezgileriyle şakıyan
Ah istiyorum göklere uçmaya hazır
Başıboş bir yuvada hayali bir ömür

V. Bent

Bir ömr-i hayâli... Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;
Bir ömr-i hayâli...Hani göllerde yeşil, boş
Göllerde, o 
safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü hâli
Bir ömr-i hayalî!


Hayalî bir ömür... Hani gül fidanları içinde
Bir kuşçağızın ilkbaharı kadar hoş;
Hayalî bir ömür... Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o heyecan veren durgunluk içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve boş
Hayalî bir ömür...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.