Ünsüz Yumuşaması

  • "Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması" ya da "ünsüz değişimi" olarak da bilinir.
  • Süreksiz sert ünsüzlerle "p, ç, t, k" biten sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g - ğ" ye dönüşür.
p > b ➞ dolab-ı, dib-e, kab-ım
ç > c ➞ ağac-ın, uc-a, kazanc-ı, ilac-ım
t > d ➞ yurd-um, tad-ı, gid-iyor, ed-eceğim
k > g (ğ) ➞ ocağ-ı, balığ-ı, reng-i, deng-i, aheng-i
Ünsüz Yumuşamasına Aykırılık 
  • Ünsüz yumuşaması olayı, süreksiz sert ünsüzle bitip ünlü ile başlayan bir ek alan her sözcükte görülmez. 
  • Bu duruma ünsüz yumuşamasına aykırılık denir.
  • Alıntı (yabancı) sözcüklerin bir kısmında görülür: 
hukuk > hukuku
millet > milleti
hürriyet > hürriyeti
adalet > adaleti
  • Tek heceli birçok sözcükte de görülür: 
top > topu
göç > göçü
üst > üstü
ip > ipi
süt > sütü
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.