Müseddes (Altılık)

Şeref Hanım Divanı
  • Divan şiirinde altışar dizelik bentlerden oluşan nazım şekli.
  • Müseddes nazım şeklinde konu bakımından bir sınırlama yoktur.
  • Bent sayıları genellikle 5-8 bent arasında değişir.
  • İlk bendi kendi arasında kafiyeli olup (aaaaaa) sonraki bentlerin son bir veya iki dizesi ilk bent ile kafiyelidir (bbbbaa)
  • Aşağıda verilen örnekte olduğu gibi bir veya iki dize aynen tekrar ediyorsa buna mütekerrir müseddes denir.
  • Divan şiirinde en çok müseddes yazan şair, Şeref Hanım'dır.
Müseddes Örneği (nazım türü: münacat)
Kârım isyan heman Allah'ım
İşim olmakda yaman Allah'ım
Kaldı hayran dil ü can Allah'ım
Cürmüm olur mu nihan Allah'ım
Sana her halim ayan Allah'ım
Meded Allah'ım aman Allah'ım 
Ne günah itdim ise malumun
Kimi incittim ise malumun
Ne yola gittim ise malumun
Neyleyip nettim ise malumun
Sana her halim ayan Allah'ım
Meded Allah'ım aman Allah'ım 
 
Kati şer-mendeyim efalimden
Oldum isyan ile alude-beden
Nice ketm eyleyem esrarımı ben
Âlim-i sırr u hafayasın sen
Sana her halim ayan Allah'ım
Meded Allah'ım aman Allah'ım 
 
Neyleyim bâr-ı vebalim bilmem
Neye müncer ola halim bilmem
N'olur encâm-ı meâlim bilmem
Görmedim yok mu misâlim bilmem
Sana her halim ayan Allah'ım
Meded Allah'ım aman Allah'ım
Şeref Hanım
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.