Servetifünun Öykü ve Roman

Bu dönem roman ve hikayesinde realizm ve natüralizm etkisi görülür. Özellikle realizm akımının etkisiyle dönem romanında aşağıda verilen özellikler görülür:
 1. Olay, kişi ve çevreler günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz niteliktedir. Tanzimat romanında günlük hayatta görülemeyecek kadar çok tesadüf görülmekteydi.
 2. Roman kahramanları ile yaşadıkları çevre arasında bağlantı kurulur. Çevre betimlemeleri olayların oluşumunda ve kişilerin ruhsal durumlarını yansıtmada büyük bir öneme sahiptir. Kişinin karakterinin oluşmasında yetiştiği çevrenin etkisi bu dönem romanında görülür. Tanzimat romanında çevre süsten öteye gitmemişti. 
 3. Yazarlar romanda anlattıkları olaylar karşısında tarafsız kalabilmişlerdir. Başka bir deyişle eserlerinde kişiliklerini gizlemeyi başarırlar. Özellikle Tanzimat ilk dönem romanlarında yazarlar, olaylar ve kahramanlar karşısında görüşlerini belli etmişler, tarafsız kalamamışlardır.
 4. Roman kahramanları çok yönlü ele alınarak psikolojik tahlillerle derinlemesine işlenmiştir. (karakter oluşturmada başarılı)
Diğer Özellikler
 • Fransız roman ve hikayesi örnek alınır.
 • Batılı roman tekniğine uygun ilk örnekler bu dönemde verilir. (modern roman) Tanzimat’ta ilk örnekleri verilmeye çalışılan roman bu dönemde özellikle Halit Ziya Uşaklıgil'in romanları ile Batılı tekniğe uygun hale gelir. Halit Ziya’yı başta Mehmet Rauf olmak üzere Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saffet Nezihi gibi isimlerin eserleri izler.
 • Bu dönem romanında sosyal yarar gözetilmez. Tanzimat romanında işlenen toplumsal konular bu dönem romanlarında görülmez. 
 • Eserlerinde hayâl-hakikat çatışması, karşılıksız ya da imkansız aşklar, karamsarlık gibi bireysel temalara yönelmişlerdir. 
 • Servetifünun romanında Tanzimat romanında görülen teknik kusurlar görülmez. Yazar gereksiz betimlemeler yaparak ya da konu dışında bilgi vererek olayın akışını durdurmaz. 
 • Bu dönem romanlarında olaylar çoğunlukla İstanbul'da geçer. 
 • Servetifünun romanının en kusurlu yönü şüphesiz dilidir. Betimlemeler sanat yapma düşüncesiyle Arapça ve Farsça sözcüklerle süslü bir söyleyişle verilmiştir. 
 • Öykülerde ise dil ve söyleyiş daha yalındır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.