Ahmet Şuayb (1876 - 1910)

Ahmet Şuayb
 • Hukukçu, düşünür, eleştirmen, edebiyat tarihçisi. 
 • 1876'da İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Hukuk'tan mezun oldu. Öğretmenlik ve ilköğretim müdürlüğü yaptı. Mekteb-i Hukuk’ta İdare Hukuku dersleri okuttu. Divan-ı Muhasebat Müdde-i Umumiliği (Sayıştay Savcılığı) görevinde bulundu. 
 • Zamanında müdahale edilemeyen bir apandisit yüzünden 34 yaşında İstanbul’da vefat etti. 
 • Servetifünun topluluğuna 1899'da Tevfik Fikret'in teşvikiyle dahil olmuştur.
 • Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun fikrî alandaki güçlü temsilcilerinden biridir.
 • Batılı eleştiri anlayışını benimseyen sanatçı Servetifünûn edebiyatının tenkit (eleştiri) alanındaki en önemli ismidir. 
 • Derinlemesine bir görüşle yalnız kusurları değil başarılı tarafları da bularak yapıcı bir eleştiri tarzı oluşturmuştur.
 • Yazılarında edebî eserlerin bilimsel metotlarla incelenmesi gerektiğini belirtti. Bunu başarmak için sosyoloji ve psikolojiden yararlanılmasını da zorunlu gördü. 
 • Çalışmalarında Fransız edebiyat tarihçisi Hyppolite Taine'i örnek aldı.
 • Servet-i Fünûn dergisinde kaleme aldığı “Hayat ve Kitaplar”, “Esmar-ı Matbuat” (Basın Meyveleri) ve “Musahabe-i Edebiyye” adlı yazılarıyla Batılı yazar ve düşünürleri tanıttı.
 • Çoğu yakın arkadaşı olan Edebiyât-ı Cedîde şair ve yazarlarının içe dönük ve hissî sanat anlayışlarını da gerçeklikten uzaklaşma olarak görüp tenkit etmiştir.
 • Ahmet Şuayb, Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan yazılarının bir kısmını Hayat ve Kitaplar başlığı altında kitaplaştırmıştır.
 • Ahmed Şuayb, Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit’le Ulum-ı İktisadiyye ve İçtimaiyye dergisini kurmuştur.
 • Pozitivizmin Türkiye'de tanınmasını sağlayan önemli isimlerden biridir. 
Eserleri:
 • Hayat ve Kitaplar 
 • Hukuk-ı İdâre 
 • Hukuk-ı İdâre, II. Sınıf 
 • Hukuk-ı Umûmiyye-i Düvel 
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz 
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmet Şuayb Maddesi, Abdullah Uçman 
 • Ahmet Şuayb'ın "Muhasebe-i Edebiyye" ve Diğer Yazıları, Fatih Sakallı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.