Gazel

Öyle sermestem ki idrâk etmezem dünya nedir
Ben kimem sakî olan kimdir mey-i sahbâ nedir

Gerçi cânandan dil-i şeydâ için kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl
Âşıka ma’şûktan her dem bu istiğnâ nedir

Hikmet-i dünya vü mâfihâ bilen ârif değil
Ârif oldur bilmeye dünya vü mâfîhâ nedir

Âh u feryâdın Fuzûlî incidiptir âlemi
Ger belâ-yı âşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir

                                                          Fuzuli

Günümüz Türkçesi


1.Öyle kaybettim ki kendimi aşk içkisiyle idrak edemiyorum dünya nedir? Ben kimim, saki olan kimdir ve içki kadehi nedir?
2.Çılgına dönen kalbim için gerçi sevgiliden bir lütuf istiyorum ama sorsa ki sevgili çılgın gönlümün arzusunu, bilmem onun da ne olduğunu, nedir?
3.Kavuşmaktan ibarettir madem, âşığı vuslata doyuran; o halde (anlam veremiyorum) nedir sevenin sevilenden böylesi uzak kalmada bulduğu acı lezzet?
4.Dünya ve içindekilerin hikmetini bilmek değildir bilgelik. Bilge o kişidir ki dünyayı da dünyadakileri de bilmeye!
5.Ey Fuzûlî! (aşk ile eylediğin) ah ve figanlar herkesi üzmekte. Aşk belasıyla hoş geçimli isen eğer, bunca varlık iddiası (ah vah) da nedir?


İlgili Sayfa

Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.